Prive pjes villa saunaclub

...

Sexdate rotterdam wederzijdse massage

Heeft u interesse in uw eigen autovrije straat en woont u niet aan een hoofd- weg? Dan heeft u tot uiterlijk 28 augustus de tijd om uw aanvraag in te dienen voor afsluiting van uw straat op 20 september. Dit hele jaar zullen er festiviteiten en acties georga- niseerd worden ter ere van deze mijlpaal. Kom eens een kijkje nemen op de gezelligste snuffelmarkt van Nederland met ruim 1. De Vrije Markt is elke week weer een waar paradijs voor snuffelaars, knutselaars en verzamelaars.

Nieuwe en gebruikte artikelen, antiek, curiosa, vintage en gewoon leuke hebbedingetjes… Je kunt het zo gek niet bedenken of je vindt het op de Vrije Markt. KVGO ste Vierdaagse krijgt ereronde NijmegeN - Tijdens de ste Vierdaagse in gaat een groep van totaal wandelaars op één van de vier dagen kilometer wandelen.

Een extra ronde van 50 kilometer om de deelnemers, de wandelsport én de Vierdaagse te eren. Het feest vindt plaats op het parkeerterrein achter Ver- enigingsgebouw De Terp in Heumen van Postcode Loterij-ambas- sadeur Gaston Starreveld speelt met de deelnemers een bingo waarbij enkele zomerse prijzen te winnen zijn.

Ook is er een optreden van Wolter Kroes. Met sponsorlopers en een verzameld bedrag van ruim Hun 33 medewer- kers overhandigden een cheque voor kankeronder- zoek van maar liefst Petra van Soest, fondsenwerver Radboud Oncologie Fonds: We hebben diep respect voor hun pres- tatie. Zij zijn niet alleen de uitdaging van de Vierdaagse aangegaan, maar hebben deze wandeltocht ook voor een ander gelopen. Deze blauwal- gen kunnen huid-, maag- of darmklachten veroorzaken.

Onder invloed van wind kan er ophoping van de blauwalgen plaatsvinden in een gedeelte van het zwem- water. Het erfgoedfestival Gemaakt in Gelderland is een passend moment om de drukkerij van de weesinrichting in de schijnwerper te zetten. Veel weesjongens leerden er het drukkersvak. De tentoon- stelling laat het vele werk van de uitgeverij zien. NijmegeN - De bewoners van een woning aan de Tooropstraat in Nijmegen hebben zondagmorgen een inbreker overlopen.

De bewoners ontdekten de inbreker rond 9. De bewoners pakten de inbreker vast en belden de politie. Tijdens een schermutseling wist de indringer te ontsnappen. Agenten konden de man even later op de Hengst- dalseweg in Nijmegen aanhouden. Hij knikte ons vriendelijk toe. Mien frouw is binne. We namen plaats een eindje van hem van- daan. Hij bleef naar ons kijken.

Ien de lende, links en rechs. Dus eigelek op de heupe. Sou je nie segge as je huir kon. As se muir opschiet. Allenig die blaodjes ofer elend en ruire siektes, die sien nieuw.

Sat mien vrouw straks te lese. Die siet se oek een bietje fliege. Alle- nig feur muse. Klom sij so op een taofel heur. As ik dan see: Fing ik huir op. Uit de spreekkamer stapte na een tijdje een stevige oma op ons af.

Ik fertel hum niks meer. En jij oek nie! Dat weet ik niet alleen vanuit mijn studie onderwijskunde, maar zeker ook doordat ik een groot deel van mijn kindertijd zelf ben voorgelezen. Twintig weken lang lazen deze vrijwilligers wekelijks bij een vast gezin voor om spelenderwijs de woordenschat en het plezier in lezen van de kinderen en de ouders te vergroten.

Helaas had ik destijds geen tijd, maar toen ik afgelopen september in Nijmegen kwam wonen en hoorde dat dit project ook hier van start zou gaan, heb ik mij meteen aangemeld. Je weet niet waar je terechtkomt en hoe een kind gaat reageren. Geluk- kig was het meisje van negen dat ik moest voorlezen erg en- thousiast, net als haar ouders trouwens, die zorgden telkens weer met thee en koekjes voor een gezellig voorleesuurtje.

Een mooiere beloning bestaat er niet! Zo las ik de ene keer voor uit een ver- halenboek en behandelden we de andere keer wat meer informatieve boekjes. En aangezien het om haar lees- Liza van den Bosch weet uit eigen ervaring hoe leerzaam het is om als kind regelmatig voorgelezen te worden.

Vandaar dat zij zich aanmeldde als vrijwillig voorleester bij de VoorleesExpress. Het makkelijkst ging dat trou- wens met de samenleesboek- jes die ik in de bieb ontdekte.

Een aanrader voor iedereen die voorleest aan een kind dat al kan lezen! Zelf kan ik daar vanwege tijdge- brek helaas niet aan meedoen, maar gelukkig staan er inmid- dels alweer 24 vrijwilligers klaar om voor te lezen. Bij het daaropvolgende programma in februari hoop ik wel weer van de partij te zijn!

Nú ookonline bestellen bij Orient Drive! Het voordeel van het zuiden. Druk- en zetfouten voorbehouden. NL Uw dichtstbijzijnde winkels zijn: Wet- houder Bert Velthuis van de gemeente Nijmegen hees woensdag 22 juli samen met toekomstige bewoners de top op een van de torenwo- ningen. Dit gebeurde onder toeziend oog van het pas- serende Vierdaagselegioen. Bouwbedrijf Trebbe had bij de bouwlocatie, aan de route van de Vierdaagse, een feest- plek gecreëerd om na de ce- remonie de wandelaars aan te moedigen.

Er is een programma samenge- steld om het literair seizoen bruisend van start te laten gaan. Zo is er een literaire activiteitenmarkt van Het feestelijk avondprogramma in biblio- theek De Mariënburg duurt van Het volledige programma is binnenkort te vinden op de website www.

Oprichter en directeur van de stichting is Adrijan Ra- kic. Hij kwam in zelf als vluchteling uit voorma- lig Joegoslavië naar Neder- land en ervoer de positieve uitwerking van theater in asielzoekerscentra. Daarmee heeft hij een zilveren me- daille in de wacht gesleept.

De biologische equivalent van de Olympische spelen werd van zaterdag 11 tot za- terdag 18 juli in Aarhuus in Denemarken gehouden. Daar streden maar liefst leerlingen uit 61 landen om de medailles door allerlei practicum- en theorietoet- sen te maken. De 3 andere Nederlandse leerlingen die aan de Olympiade mee- deden, hoorden ook bij de beste biologieleerlingen van de wereld. Aan bod komen onderwerpen als weerbaar- heid, lotgenotencontact en advies over beperkingen.

Ook voor familieleden en partners van mensen met een beperking zijn er bij- eenkomsten. Meer infor- matie is te vinden op www. Ze wil haar talent gebruiken om kinderen in arme landen gelukkiger te maken. Sinds de oprichting komen dagelijks honderden kinderen uit het township in de speeltuin spelen. La- ter dit jaar zal een tweede speeltuin worden gebouwd.

Ditmaal bij een basisschool voor kinderen van landar- beiders. Een klein deel van dit pro- ject is in Nijmegen live te beluisteren in een klassiek Bach-programma: Het concert be- gint om Kaarten kosten 10 euro. De bo- kaal wordt elk oneven jaar door het Prins Bernhard Cultuurfonds Gelderland toegekend aan iemand die zich bijzonder heeft ingezet voor cultuur of natuur in Gelderland.

Dit jaar wordt de prijswinnaar gezocht tussen mensen die zich op een bijzondere wijze hebben onderscheiden als cultureel ondernemer. De prijs wordt in het najaar uit- gereikt. Met dit nieuwe record in the pocket blikt de organisatie met een tevreden gevoel terug op een fantastische week feest. Stichting de Vierdaagsefeesten 1,5 miljoen bezoekers! Diverse topmatrassen, bijmeubelen en lengtematen en verkrijgbaar. Kijk voor onze openingstijden op: Ons complete assortiment en al onze koopzondagen staan op: Hieronder een selecte weergave van ons complete slaapkameraanbod!

Elektrisch verstelbaar vanaf Wij leveren kwaliteit voor een scherpe prijs! Nu, 14 jaar later, is zijn natuurlijke medisch hulpmiddel een veel gebruikt product bij huidklachten als eczeem, jeuk en droge huid. Bij de gebruikers is Grahams vaak niet meer uit het dagelijks leven weg te denken. Arjen van de Merwe haalde Grahams naar Europa en introduceerde het in Nederland. Van de Merwe vertelt: Op zoek naar een oplossing las ik veel goede ervaringen over het Australische Grahams. Ik besloot een aantal producten te kopen en bij wijze van test uit te delen aan mensen met huidklachten als eczeem, dermatitis en jeuk.

Toen ik de reacties teruggekoppeld kreeg was duidelijk dat het product goede verlichting bood; de jeuk verminderde en de huid werd rustiger. Sinds enkele jaren is Grahams verkrijgbaar bij drogisterijen en gezondheidswinkels. Doordat winkeliers enthousiaste reacties van klanten krijgen en hen steeds tevreden zien terugkeren, wordt Grahams steeds vaker geadviseerd als effectief middel tegen huidklachten als eczeem. En de gebruikers zelf vertellen de ervaring natuurlijk ook door; vaak is het iets waarmee zij erfelijk belast zijn dus de familie is als eerste op de hoogte als een product goed aanslaat.

Grahams Eczeem Crème is een Medisch Hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing. Een happening waar directeur Gerard Mangnus nu al ontzettend naar uitkijkt. Wij zochten immers naar een nieuwe locatie en voor De Stratemakerstoren werd gezocht naar een partij die de restauratie op zich kon nemen en een nieuwe in- vulling kon geven aan het karakteristieke pand. In De Bastei komen zo dus stad, rivier en natuur samen.

Aan de ene kant jammer natuurlijk, omdat dit de bouw kan ver- tragen, maar tegelijkertijd geeft dit wel weer een extra mooie dimensie aan de toe- komstige Bastei.

Niet alleen vanwege het verhaal van de rivier dat voor ieder- een interessant is, maar ze- ker ook vanwege de prachti- ge locatie vlakbij de natuur. De Bastei wordt dé plek waar vermaak wordt gecom- bineerd met diepgang; een centrum vol pure beleving.

Iets wat we zonder al onze medewerkers en vrijwil- ligers echter nooit zouden kunnen bereiken. Daarvoor dus heel veel dank.

Directeur Gerard Mangnus kan haast niet wachten tot het centrum eind volgend jaar de deuren opent. Column Drie van een dubbeltje of èèn van een kwartje Ik weet nog heel goed, ik was ongeveer 8 jaar en ging met mijn vader en moeder naar het golfslagbad in Doorwerth net achter Arnhem en na het zwemmen gingen we in het centrum van Arnhem naar de italiaanse ijssalon Zilli.

Na enige tijd stond ik te worstelen met drie hoorntjes en drie bolletjes ijs, erg zuinig likkend om niets verloren te laten gaan. Door zo zuinig te doen ging eigenlijk het laatste ijsje door smelten verloren, ook waren de hoorntjes hol wat mij erg tegenviel.

Mijn broer die er altijd één van een kwartje nam had twee heerlijke wafels met daar tus- sen drie bollen ijs, toch beter die van een kwartje. Maar je kan er ook één goede van kopen met mooiere glazen en een beter montuur dat lekker zit en beter kijkt, dit laatste levert Van den Bergh opticiens-audiciens in het winkel- centrum Hatert. U kunt zich aanmelden via: Behan- delende artsen krijgen via de module Care Everywhere extra handvatten bij de be- handeling van bezoekers uit deze landen.

Voorwaarde is dat de patiënt hiervoor toe- stemming geeft. Andersom kunnen Radboudumc-pa- tiënten, die in een Noord- Amerikaans Epic-zie- kenhuis terechtkomen, eveneens hun dossier laten raadplegen. De verwachting is dat meer organisaties in binnen- en buitenland bij Care Everywhere aanha- ken. In Suriname wordt de vuurdans bij bij- zondere gelegenheden op- gevoerd. Het optreden van Weti Dovi duurt van Van donder- dag 30 juli tot en met zon- dag 16 augustus zijn er nog veel andere activiteiten in het Afrika Museum, zoals bijvoorbeeld een cursus zil- versmeden.

Wie wil meefi etsen is om De laatste wekelijkse fi etstocht is op maandag 28 september. De tentoonstel- ling geeft een kijkje in de drukkerswereld van een eeuw geleden en er zijn ver- schillende werken van de uitgeverij en drukkerij van de weesinrichting te zien.

De expositie is op zondag 2 augustus en woensdag 5 augustus van Tijdens de lezing wordt verteld over het leven van de heiligen en over de manier waarop zij worden afgebeeld. De middag is van Zo heet de expo- sitie die vanaf maandag 27 juli te zien is bij het OBG aan de Professor Cornelissen- straat 2 in Nijmegen. De ten- toonstelling laat een beeld zien van Nederlands-Indië aan de hand van fotoplaten, schoolwandplaten en blinde schoolkaarten die vroeger bij de aardrijkskundeles werden gebruikt.

De expo- sitie loopt tot eind augustus en is gratis toegankelijk. Er zijn al- lerlei tweedehands spullen te koop. De markt bij het café aan de Graafseweg duurt van De toegang is gratis. Een kraam huren kan via tel. De excursie start om 7. Natuurgebied De Bruuk staat bekend om de blauwe zegge op de blauw- graslanden, oude eiken en het Elzenbroekbos aan de rand van het Reichswald.

Om daarachter te komen, houdt de Vlinder- stichting weer de jaarlijkse tuinvlindertelling. Lodewijk Hoekstra opent deze telling op zaterdag 1 augustus in de Vlindertuin in Wijchen. Ie- dereen kan meedoen. Zijn binnenkomst werd vrijdag geklokt op 17 uur en 58 minuten. Op de andere wandeldagen moesten de deelnemers om De scanapparaten van de vrijwilligers schakelden op dit tijdstip automatisch uit. Dat zorgde soms voor veel teleurstelling bij wandelaars die net te laat op de Wedren arriveerden.

Reacties sturen naar; info bouwmarktvanwerkhoven. Eén op de drie bezoekt uw website. Nog tot en met woensdag 2 september worden de mooiste internationale gay en lesbian films vertoond. NijmegeN - Het festival ging op woensdag 15 juli van start en speelt iedere woensdag twee films.

Op woensdag 29 juli staan Over the Rainbow Over the Rainbow gaat over de jarige Leny, die on- langs uit de kast is gekomen.

Sindsdien is ze volledig in het lesbische leven gedoken om de verloren tijd in te ha- len. Leny is een inspiratie voor velen, en al wordt ze er niet jonger op, ze is vastbe- sloten om het beste van haar resterende jaren te maken. Open up to me gaat over Maarit, een mooie, intelli- gente en sexy vrouw die in een eerder leven een man was. Door haar keuze is ze vervreemd geraakt van haar dochter. Ze heeft afscheid moeten nemen van haar vo- rige leven en werkt nu als schoonmaakster.

Ze is vast- besloten de relatie met haar dochter opnieuw op te bou- wen en weer geluk te vin- den. Als ze Sami ontmoet - voetbaltrainer, leraar en huisvader - raakt ze verliefd en heeft ze eindelijk het gevoel dat ze weer ergens thuishoort. De volgende films op het programma zijn Drown en The Summer of Sangaile op woensdag 5 augustus. Drown is een Australisch drama dat zich afspeelt op Bondi Beach in de wereld van surfers en strandwach- ten. The Summer of Sangai- le gaat over de jarige Sangaile die gefascineerd is door stuntvliegtuigen.

Op een luchtvaartshow ont- moet ze Auste, een meisje uit de buurt dat, anders dan Sangaile, volledig van het leven geniet. Een expo- sitie over onder andere de serie Floris uit waarin zij 4 afleveringen hebben ge- speeld als Gravin Ada van Couwenberg en kamenier- ster Viola. Diana en Ida beantwoorden vragen of gaan met mensen op de foto. Verder zijn ook familieleden van de compo- nist Julius Steffaro aanwe- zig. Hij schreef onder meer de tune van de televisiese- rie.

De expositie is die dag tot De entree bedraagt 3 euro, kinderen tot 12 jaar 1 euro. Deze cursus is bedoeld voor familieleden en naasten van mensen met een borderlinestoornis. Tijdens de cursus wordt uit- leg gegeven over het ziekte- beeld, maar centraal staat het omgaan met borderline- gedrag. De cursus wordt door deelnemers als positief ervaren. Het merendeel van de cursisten geeft aan dat de belasting als gevolg van het omgaan met borderline ge- drag is afgenomen.

Er is veel teleurstel- ling en frustratie aan beide kanten. Familieleden voe- len zich soms uitgeput of wanhopig en machteloos. De grilligheid en het gebrek aan discipline bij de bor- derliner vraagt te veel van ze. Deze onzekerheid en onmacht bij familieleden wordt nog begrijpelijker als je ziet hoe tegenstrijdig en dus verwarrend het gedrag van de borderliner voor de omgeving kan zijn. De cursus bestaat uit 8 bij- eenkomsten. Er zijn nog plaatsen vrij. Ze worden gegeven in het theater aan de Tempelstraat 6 in Beuningen.

Reserveren kan via de website: Dit museum met de groot- ste en meeste veelzijdige collectie modelvliegtuigen van heel Nederland is ie- dere tweede zondag van de maand te bezoeken. De vliegtuigen in het mu- seum variëren van de Kitty Hawk waarmee de gebroe- ders Wright in het tijdperk van de luchtvaart inluidden tot de meest mo- derne Stealth-straaljager, en van beroemde vliegtui- gen als Spitfire, Mustang en Messerschmitt; tot voorbeel- den van onbekende maar in- genieuze ontwerpen.

Ook de luchtlandingen van Market Garden zijn in het museum te beleven. Zij exposeren die week beelden, schilderijen, patchwork en quilts.

Op zaterdag 1 en zondag 2 augustus is de expositie te bezoeken van Aan de Duitse grens ligt een heu- velachtig gebied met bos- sen, graslandjes, bosbeekjes en weidse uitzichten. In dit stuwwallengebied, ge- naamd de Duivelsberg, ko- men door de verschillende grondsoorten, veel unieke bomen en planten voor.

De IVN gaat dit terrein verken- nen tijdens een speurtocht. De start is om Kosten voor deelname aan de speurtocht zijn 2 euro per persoon. De camera moet zo bij verschillende personen terechtkomen die een foto maken van wat hen zin geeft in het leven. Hij acht zich rijk zonder huis en spullen. Vesseur mag de camera een week houden, daarna is de volgende foto- graaf aan de beurt.

Iedereen is welkom bij de Chinese ge- zondheidsoefeningen in het Goffertpark in Nijmegen. De lessen vinden plaats op de zondagen 26 juli, 2, 9, 16, 23 en 30 augustus. Gemeente Nijmegen staat garant voor leningen schoolbesturen NIJMEGEN - De gemeente Nijmegen staat garant voor de leningen die de school- besturen aangaan voor de renovatie en nieuwbouw van meerdere scholen in de stad.

De gemeente heeft de wet- telijke zorgplicht voor on- derwijshuisvesting. In is afgesproken dat school- besturen jaarlijks het totale budget voor onderwijshuis- vesting van de gemeente ontvangen en zelf beheren. Met een gemeentegarantie wordt bij leningen bij de Staat een lager rentepercen- tage in rekening gebracht.

Minder rente betalen bete- kent meer budget voor goede onderwijshuisvesting voor leerlingen én voor modern onderwijs in een eigentijds gebouw. Per jaar ontvangen de Nijmeegse schoolbestu- ren in totaal ruim 15 mil- joen euro voor het op peil brengen en houden van de onderwijshuisvesting.

Deel- nemers lopen mee in een processie naar de basiliek in Kevelaer en wonen daar diensten bij. Leden van fan- fare Wilhelmina uit Groes- beek omlijsten de bedevaart met hun muziek.

Ook zin- gen koorleden van de paro- chie Cosmas en Damianus tijdens de dienst. Mensen die met de bus mee- willen, kunnen zich opge- ven bij de pastorieën van De Horst, Groesbeek centrum en Breedeweg.

Kosten 10 euro p. Vanuit 15 opstapplaatsen kan het publiek meevaren voor een tocht over de grote rivieren. De pendelboot is iedere dinsdag in de maanden juli en augustus toegankelijk.

Kaartjes zijn aan boord te koop en fi etsen mogen mee. Teams van 6 tot 8 personen kunnen zich inschrijven tot zondag 20 september bij de bar in het wijkcentrum, via wijkcen- trumdebrink. Bij op- gave graag de naam van het team, de contactpersoon, het telefoonnummer en het e-mailadres vermelden. De inschrijvingskosten zijn 5 euro per team. De co- ordinator is het aanspreek- punt voor de collectanten, is verantwoordelijk voor het verspreiden van de collecte- bussen en maakt een wijk- of straatindeling.

Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met Pame- la Zaat via of via pamela nationaalms- fonds. In Weurt moesten we dit keer door de Pastoor van der Marckstraat. Daar viel deze fantastische kleurrijke voortuin te bewonderen.

Voor alle producten geldt, tenzij anders vermeld, maximaal 5 dezelfde aanbiedingen per klant. Ci- neac doorlopend van Meer dan prachtige modelvliegtuigjes geven een compleet beeld van WO2 in de lucht: In een historisch leger- voertuig Dodge door het lokale gebied van Operatie Market Garden en het Rijn- landoffensief, voorafgegaan door bezoek aan de tijdelij- ke en vaste tentoonstelling van het Bevrijdingsmuseum met proeverij van Zweeds wittebrood, gebakken naar origineel recept uit WO2.

Proef de vrij- heid! Vrijheid à la carte. Demonstratie en proeverij van de Nederlandse menu- kaart in oorlogs- en bevrij- dingstijd: Cineac voor jong en oud, doorlopend van Operatie Market Garden, Rijnlandof- fensief etc. Kijk voor meer informa- tie: Deze dienen digitaal en afge- drukt formaat 13 x 18 cm te worden ingezonden en moeten voorzien zijn van een titel, plaats van opna- me, naam, telefoonnum- mer en e-mail adres van de fotograaf.

Schroom niet en tip ons. Beeldmateriaal is ook welkom. Beeld vanaf kb volstaat. Stuur uw tips naar redactie. Voor openingstijden zie sola-fabriekswinkel. Voor overige vestigingen en nogméér scherpe aanbiedingen zie: Kijk voor al onze aanbiedingen op www. Deze wandelaars feliciteren elkaar met het uitlopen van de Vierdaagse met een dik verdiende kus. Helaas krijgen veel lopers van de Vierdaagse onderweg te maken met pijnlijke blaren onder hun voeten. Gelukkig staan overal langs de route hulpposten om deze blaren door te prikken.

De Zevenheuvelenweg vormt elk jaar weer een pittige uitdaging tijdens de derde dag van de Vierdaagse, oftewel de dag van Groesbeek. Geluk zat het weer dit jaar in ieder geval mee! Niet alleen tijdens de laatste dag van de Vierdaagse lopen wandelaars er opvallend bij, ook de rest van de dagen springt een aantal wandelaars zeker in het oog. Zoals altijd was het ook dit jaar vrijdags weer een drukte van jewelste op de Rijksweg in Malden.

Slechts een paar honderd meter voor de start van de Via Gladiola, dé plek waar volgens vele wandelaars de intocht begint. Alle vier de dagen verzamelen vele kinderen zich langs de route.

De een om snoep of fruit uit te delen of lopers te voorzien van water, de ander om handtekeningen of souvenirs te verzamelen. Het geven van een high fi ve is ook populair! Zoals elk jaar het geval is, liepen ook dit jaar weer vele wandelaars de laatse Vierdaagsedag in een bijzondere outfi t. Een van de bekendste gezichten die al jarenlang tijdens de Roze Woensdag en de rest van de Vierdaagsefeesten het publiek én de lopers in de Hertogstraat weet te vermaken, is Bennie Solo.

Alles om ze het laatste stukje van de route door te helpen op weg naar de fi nish van de woensdag. En willen lopers een high fi ve, dan kunnen ze die krijgen ook! Een van de bekendste gezichten die al jarenlang tijdens de Roze Woensdag en de rest van de High fi ve voor militairen tijdens Roze Woensdag Wij lopen de Vierdaagse mee vol levenslust en moed Fotografi e: Maaike van Helmond Terwijl het ene militaire korps de gehele Vierdaagse- afstand strak in het gelid loopt, maakt het andere korps wat meer plezier tijdens het lopen.

Meisjes gaan mee op de schouders, publiek wordt natgespoten met waterpistolen en ook de camera trekt vaak de aandacht van veel van deze militairen. Zo ook van deze militair! Luister naar de verhalen op cd en lees mee met de rijk geïllustreerde boekjes. Leuk en leerzaam tegelijk. Inmiddels is meer dan 55 keer opgeruimd via de op- ruimkalender of met teams van bedrijven en organisa- ties.

Hoewel de moed ons soms in de schoenen zakt, komen er toch steeds weer mensen helpen zodat de stranden schoon blijven on- danks de meute barbaren. De stranden worden verder iedere ochtend opgeruimd door een mannelijke vrij- williger die anoniem wil blijven in samenwerking met de DAR en de wijkveger. Ook andere mensen ruimen geregeld spontaan op. Een van de mooiste stukjes Nijmegen liggen er nu weer fraai bij voor de dieren en de mensen.

Een mooie samen- werking tussen vrijwilligers al of niet georganiseerd en de DAR, Staatsbosbe- heer, Hotel Courage waar de opruimmaterialen staan en de gemeente Nijmegen die recent een vuilnisbak plaatste. Ook de Waalstranden zijn weer ontdaan van Vierdaagse-afval. Hij praat uit ervaring, want hij is zeven jaar burgemeester van de plattelandsgemeente Rijnwaarden en weet de voordelen daarvan, zoals de kleinschaligheid en een hechte samenleving.

Hij geeft toe dat hij zijn humor en zijn vermogen om ad rem te reageren, inzette op momen- ten waarop het toch span- nend werd. Maar het op tijd de teugels laten vieren en rechtvaardig zijn naar de raad én de wethouders toe, is ook van groot belang voor prettig vergaderen. Ook wanneer za- ken niet lopen zoals je die voor ogen had. Zo werd het wethouderschap van Anita van Loon Belangen Gelders Eiland niet verlengd en dat was op persoonlijk vlak niet prettig voor haar.

Ook niet voor het toenmalige college. Zij was namelijk een fijne collega, met grote ervaring in de zorg en dat is bij de grote veranderingen in het Sociaal Domein een enorm voordeel gebleken. Maar goed, de coalitiebesprekin- gen tussen de partijen ver- liepen anders.

En wat zien we: Belinda Elfrink CDA wordt wethouder, die op het Sociaal Domein en Welzijn flitsend van start is gegaan en ook zij weet de veran- deringen in de zorg op een zeer goede wijze te stroom- lijnen. Dat kostte mij geen energie, maar gaf mij juist energie!

Ook bij de verenigingen is hij een graag gezien persoon. Berg en Dal is vanaf 1 januari de naam van de nieuwe gemeente met Slinkman werd uit 32 kandidaten gekozen: Ik ben er van overtuigd dat het een goede match is. Graag hopen wij u te verwelkomen. Europakade 10 BG Tolkamer www. Korting op de lunch geldt op de totaalrekening.

Lobith Middenstraat 1 T: Hij is begaan met huisdie- ren die te weinig gezonde voeding krijgen waardoor de gezondheid van het dier achteruit gaat. De eigenaar van een huis- dier is dikwijls minder- draagkrachtig en mist het geld om een huisdier goed te voeden.

De Dierenvoedselbank is in in de gemeente Lin- gewaard gestart en is nu gevestigd in Velp. Een jurist heeft ons geadviseerd, zodat we niet met onverwachte za- ken geconfronteerd worden. We staan nu officieel gere- gistreerd en leggen de klant een overeenkomst voor. We bouwen nu verder uit zodat we nog meer mensen kun- nen helpen. Soms zijn we een sociaalwerker omdat we ook naar de verhalen over huisdierenleed wil- len luisteren.

We kunnen de klanten bij leed niet hel- pen, wel geven wij adviezen over instanties waar ze te- recht kunnen. Ook weten de hulpverleners ons te vinden wanneer blijkt dat huisdie- ren ondervoed zijn.

We kij- ken wat we tijdelijk voor de dieren doen kunnen. Alles keurig per dier gerang- schikt. Hierdoor kun- nen we iedere week een pak- ket met ander dierenvoedsel samenstellen! Hiermee kan de dierenvoedselbank de stijgende kosten opvan- gen. Hier ligt ook een taak voor de gemeenten, om- dat het aantal minder draag- krachtigen steeds meer toe- neemt.

Samen met vrijwilligers breidt hij het aantal steunpunten uit om meer dieren te kunnen helpen. Er zijn dringend meer sponsors nodig. De Dierenvoedselbank ziet dat het dierenleed door ondervoeding toeneemt en meldt dat bij de daarvoor bestemde instellingen. Door de grote vraag heeft de Dierenvoedselbank meer spon- sors nodig, zodat de stijgende kosten kunnen worden opgevangen. Betaal de andere helft pas over 2 jaar. Vraag naar de voorwaarden. De andere helft betaalt u over 2 jaar, zonder rente!

Graag tot snel in onze showroom! Yaris Now 5-deurs v. De woning is gelegen in een rustige, kind- vriendelijke wijk de Methen. De woning is gunstig gelegen in de nabijheid van diverse voorzieningen. De woning beschikt over een ruim tuingerichte woonkamer met een dichte keuken. Via de woonkamer komt u in de achtertuin, aan de voorzijde van de woning is een berging. Op de 1ste verdieping treft u 3 slaapkamers en de badkamer, voorzien van douche, wastafel en 2e toilet.

De 2e verdieping is bereikbaar via een vaste trap, waar een mogelijkheid is voor een 4e slaapkamer. De keuken, badkamer en toilet zijn recent gerenoveerd. Per direct beschikbaar Spaakstraat 48 Station Emmerich Wij zijn er altijd voor u! Slagwerkfestival in Pannerden Pannerden - De slagwerk- groep van Harmonie Wil- helmina uit Pannerden organiseert een slagwerkfes- tival. Maar liefst vier slag- werkgroepen verzorgen een optreden op zaterdagavond 19 september.

Ook zal er een DJ zijn die de optredens aan elkaar draait. Het festival begint om In de aan- loop naar het concours op 22 november in Maastricht organiseert de slagwerk- groep van Harmonie Wil- helmina uit Pannerden een muziekfestival. Het moet een waar spektakel worden in het schuttersgebouw van schuttersgilde Claudius Ci- vilis. De deelnemende slagwerkgroe- pen hebben maar één op- dracht voor hun optreden meegekregen en dat is er een gezellig en aansprekend concert van te maken.

De schutterstent zal sfeervol worden aangekleed en er zal worden gezorgd voor een hapje en een drankje. Door de deelname van de verschillende slagwerk- groepen zouden de podium- wisselingen een vervelende onderbreking kunnen zijn.

Daarom heeft de organisa- tie ervoor gekozen een DJ in te huren die de diverse optredens aan elkaar draait. Natuurlijk zal de DJ ook na de optredens zorgen voor een muziekje. De deelne- mende groepen zullen zijn, de slagwerkgroep van de Leo Harmonie uit Lobith, de slagwerkgroep van Ons Genoegen uit Millingen en de Slagwerkgroep van de Christelijke muziekvereni- ging uit Hattem. Het festi- val begint om Het festival wordt gehouden in de schutterstent van Clau- dius Civilis Dorpsplein 11 in Pannerden.

De entree is vijf euro. HCC Computer- avonden starten weer Zevenaar - HCC begint woensdag 2 september weer met zijn maandelijkse computeravonden op de 1e woensdag van de maand. Honigstraat 3 in Zeve- naar. Er wordt een lezing ge- houden over het onderhoud van de computer waarbij de volgende punten aan de orde komen: De lezing wordt gegeven door Gerrit Tiemens.

Bij de helpdesk zijn de nodige des- kundigen aanwezig die hel- pen bij vragen en problemen op het gebied van computer- apparatuur en -programma- tuur. Natuurlijk is er weer de mogelijkheid om informatie te krijgen over allerlei on- derwerpen, zoals Internet, Skype, Genealogie, Win- dows, Office, Linux, etc.

De toegang is vrij voor HCC le- den ook niet-leden zijn van harte welkom maar betalen twee euro per avond. Gedichten over dementie regio - Op en rond Wereld- Alzheimerdag 21 septem- ber houdt de afdeling Doe- tinchem en Omstreken van Alzheimer Nederland acti- viteiten. Een daarvan is een gedichtenpresentatie van en voor de jeugd.

De afdeling wil jongeren namelijk na- drukkelijk bij het onderwerp dementie betrekken. De Alzheimer-afdeling wil dit idee doortrekken naar de jeugd van Doetin- chem en omgeving. Kort nieuws Kijk ook op deweekkrant. Vormsel van start Groessen - Ook in het sei- zoen biedt de pa- rochie HH. Vier Evangelis- ten de voorbereidingen aan voor het ontvangen van het sacrament van het H. Vorm- sel op zaterdag 27 februari in de H.

Er is een informatie avond voor ouders en kinderen uit groep 8 die met ons op weg willen gaan naar het vorm- sel op maandag 7 september in de St. Werenfriduskerk in Westervoort, aanvang Een week later sluit de aanmelding en weten we voor hoeveel kinderen we onderdak moeten regelen voor het kampweekend. Het weekend waarin alle voor- bereidingen zijn is van 16 tot en met 8 oktober. Aangenaam wonen Giesbeek - De traditionele verzorgingshuizen in Neder- land zijn in snel tempo door verschillende maatschap- pelijke ontwikkelingen achterhaald.

Mensen willen zelf de regie over hun eigen leven behouden en zelf be- palen of en door wie ze ver- zorgd worden. Dit vraagt om woningen die aansluiten bij deze wensen.

De provin- cie Gelderland stimuleert het geschikter maken van bestaande woningen. De provincie werkt samen met gemeenten aan een aantal voorbeeldprojecten die bij- dragen aan het geschikter maken van woningen voor ouderen. Op zaterdag 12 september van Marrie Boshuis informeert over mogelijkheden om de wo- ning eenvoudig op te plus- sen en woonadviseurs delen hun ervaringen.

De middag wordt afgesloten met een hapje en een drankje. In het weekend van 7 tot en met 10 augustus stond heel Spijk in het teken van het schuttersfeest. Peter Hoffman koos zijn vrouw Jessica Hoffman als koningin dochter Chayenne als prinses. Het koningspaar werd officieel ingehuldigd, waarna het feest los barste met muziek van topband Summerland. Het Koningspaar Tijdens de laatste wedstrijd woensdagavond 5 augustus waren rond de dertig deelnemers aanwezig bij de jeugdvijver.

De drang van de wedstrijd was dan ook voelbaar. PAnnerden - Het leek zich wel te ontwikkelen naar een Cupfinale. De publieke toe- stroom tijdens deze laatste wedstrijd naast een gewel- dige zomeravond gaf deze wedstrijd zijn extra beproe- ving onder de deelnemers. De achtjarige Djef Benning Pannerden werd geacht zijn viskunsten onder zijn hoede te hebben.

Zijn bamboe uit- rusting bleek echter niet op- gewassen tegen de krachten die de spiegelkarper tijdens zijn gevangenschap produ- ceerde. De hengel van Djef verloor zijn top. Zo werd ook Max Kok uit Beek verrast toen moederlief even aan de waterkant kwam kijken. De hengel van Max verdween op een gegeven moment onder de begroeting van de waterlelies.

Na deze laatste wedstrijd in de serie van vier wedstrijden steeg de spanning alom naar haar hoogtepunt. In de categorie jeugd van vijf tot tien jaar werd Bennit Wittenhorst uit Elten winnaar. Bij de elft tot zestien jaar eindigde Sam Gademan als eerste. Twee- de werd Max Kok en derde Luca Wittenhorst. Jeugdvissen breekt alle records in Pannerden Opa Fred staat zijn kleinzoon Sebastiaan bij tijdens de jeugdserie vissen in de jeugdvijver in Pannerden. Frans Willemsen Gratis spreekuur geheugen doesburG - Bij de Buurt- academie aan de Linie 4 in Doesburg wordt dinsdag 8 september van Dit maandelijks geheugen- spreekuur is bedoeld voor mensen van 55 jaar en ouder uit de gemeente Doesburg, die vragen hebben over hun geheugen of over andere klachten zoals piekeren, concentratieproblemen of somberheid.

Het bezoek aan het geheugenspreekuur is gratis. Voor een folder, meer informatie of een overzicht van alle regionale geheu- genspreekuren kunt u con- tact opnemen met Elise Kox, telefoon: Elke donderdag- middag is er weer klaverjas- sen voor iedereen die van kaarten houdt en met name in de spelsoort klaverjassen.

De aanvang van de wedstrij- den is telkens tegen de klok van Het nieuwe klaverjasseizoen wordt ook gehouden in samenwerking met Caleidoz. Dus zowel jong als oud. Kosten deelname tien euro voor een heel seizoen. Met een gevarieerd muziek- en theaterprogramma, dat zowel binnen als buiten plaatsvindt, wil de Lantaern het startsein geven voor haar nieuwe culturele seizoen Voor de jongeren is er een speciaal jeugdopenpodium.

Want er zijn in onze regio zoveel mensen die niet alleen muziek en theater maken, maar zich ook op het terrein begeven van kunstnijverheid of bij- voorbeeld zelf jam of wijn maken. In de vele kraam- pjes zal het publiek hier een doorsnee van terug vin- den.

Degene die zich even wil af- zonderen om naar een goed verhaal te luisteren, kan te- recht in de door de biblio- theek ingerichte audiohoek. Op het terrein achter de sportzaal zet circus PoeHaa haar tent op. En misschien kun- nen ze met een volwassene meespelen of met meerdere jongeren, zodat er een band ontstaat. Iedereen kan gewoon binnenlopen, een praatje maken en naar muziek luis- teren.

Op de finaledag is het altijd een gezellige boel op de Buitenboom. Maar door de aanhoudende regen kwam er weinig publiek. De deelnemende clubs hadden wat supporters meegenomen en dat was het. In de stromende regen werden de wedstrijden gespeeld en werd DCS de winnaar. In de finale werd het na een ruststand.

DCS nam de strafschoppen beter en mocht aanvoerder Onur Ilbay de beker in ontvangst nemen uit handen van Theo van de Zand, de broer van wijlen Frans van de Zand door Hans Jansen Zevenaar - Voor trainers zijn toernooien ideale gele- genheden om spelers zoveel mogelijk minuten te laten maken.

Voor supporters en voetballiefhebbers is het ook een sociaal gebeuren. Na de vakantie weer naar het voetbalveld om elkaar weer te treffen. De wedstrijden om de derde en de vijfde plaats vonden plaats op de bijvelden en was een paraplu geen over- bodige luxe.

We hebben de nul gehouden, dat vind ik heel belangrijk. Maar de uitslag had ook wat hoger uit kun- nen vallen. Trainer Ico Bod vond dat in de eerste helft de linies te ver uit elkaar lagen.

De finale ging tussen DCS en Babberich, twee teams die elkaar ook in de competitie zullen treffen. Het werd een gelijk opgaande strijd met een terechte uitslag. Nesselaar is nieuw in de selectie van DCS. Ik ben goed opgevangen en voelde me al snel thuis. De inwoner van Zutphen wil nog niet spreken over een raamwerk.

Trainer Mouhouti van Babberich keek terug op een geslaagd toernooi. Menigeen liet zich dan ook verleiden om op de Country- en Westernmuziek een dans te maken. De dansvloer was dan ook bij elk nummer dichtbevolkt. Het publiek op deze foto luistert aandachtig naar de country- en westernmuziek dat in het centrum van Zevenaar ten gehore werd gebracht.

Ouderen al dansend in actie tijdens een van de vele Country- en Western optredens in het centrum van Zevenaar. Een Country- en Westernzanger wist veel toegestroomde publiek in het Zevenaar met zijn mooie stem te vermaken. Een optreden waarvoor hij een langdurig applaus kreeg. De Country- en Westerngroep Yeehaa maakte met haar traditionele nummers veel indruk op het publiek. De groep gaf te kennen ook volgend jaar weer van de partij te zijn in Zevenaar, als de editie wordt gehouden.

Tijdens het Country- en Westernfestival in Zevenaar van dit jaar waren niet allen de optredende groepen en solisten gestoken in Cowboy- kleding, ook het publiek had er zich in uitgedost, zoals de man op deze foto.

De White Band maakte er ook met haar optreden een waar Country- en Westernfeest van. Op de muziek ging dan ook menig beentje van de vloer. Getooid in een traditionele cowboy outfi t werd er door de twee mannen op deze foto lustig op los gedanst.

Ik ben er al vanaf mijn tienerjaren gek van. Het optreden van de twee mannen kreeg veel bijvel van het publiek. Getooid in een traditionele cowboy outfi t werd er door de twee mannen op deze foto lustig op Mannelijke dansers Country- en Westernsfeer in centrum Zevenaar Zevenaar loopt uit voor zang en muziek in het centrum Het Country- en Westernfestival dat afgelopen weekeinde drie dagen lang in Zevenaar werd gehouden, mag weer als een groot succes worden betiteld. Het muziek- en dansfestival trok alle dagen veel publieke belangstelling.

Op deze foto maakt een echtpaar een dans op de sfeervolle muziek. Links afslaan richting Elten. De eerste afslag na het tankstation links afslaan, Kattegattweg. Eerste afslag rechts, Groenlandstrasse. Hier zijn ruime parkeermogelijkheden gratis aanwezig. Men mikt bij de hardloopwed- strijden meer op regionale toppers in plaats internatio- nale hardloopkanonnen uit Afrika en de afzonderlijke onderdelen hardlopen, tri- al, cross-duathlon en wan- delen worden vanaf dit jaar door specialisten georgani- seerd.

De start blijft op Den Heuvel en de fi- nish op de Rozendaalselaan in Velp, maar via een markt in de Emmastraat wordt een verbinding gemaakt tussen beide locaties.

Het omkle- den is voortaan bij de start en niet meer bij de Dumpel. De zes kilometerloop van de Posbankloop is een re- creatieve loop. De vijftien kilometerloop een officiële KNAU-loop. Beide gaan over heuvelachtig terrein. Een groot deel van het parcours van de langste afstand voert door het Nationaal Park Ve- luwezoom.

Tijdens de werkzaam- heden rijden er geen treinen tussen Arnhem en Doetinchem. Voor het wegverkeer in Zevenaar worden omleidingsroutes ingesteld. In Zevenaar vernieuwt ProRail de sporen en perrons en van Zevenaar tot de grens worden bestaande sporen en spoorsystemen aangepast.

Ter hoogte van 7Poort wordt gewerkt aan een nieuwe lang- zaam verkeertunnel en bij station Wehl wordt een extra spoor gebouwd.

Ook op station Arnhem worden werkzaamheden op de perrons uitgevoerd. Tijdens de buitendienst- stelling rijden er geen treinen op het traject Arnhem — Doetinchem en omgekeerd. NS zet tij- dens deze periode bussen in. Tijdens de werkzaam- heden op en bij het spoor worden verkeersmaat- regelen getroffen.

De overweg Molenstraat en Kerkstraat worden afwis- selend afgesloten tot 31 augustus Na een zevenweekse cursus kan men ongeveer 25 minu- ten achter elkaar hardlopen. Trainers en loopmaatjes wachten de deelnemer elke week op voor een energieke training in de omgeving van Zevenaar. De con- ditie verbetert en dat wordt gevoeld. Elke kilometer worden ook een flinke hoe- veelheid calorieën verbrand.

Wie heeft er nog een excuus om op de bank te blijven zitten? Inschrijven kan via www. De eerste training start op zaterdag 5 september om Er zijn ook andere tijdstippen op andere locaties Kijk voor alle informatie en om in te schrijven op www. De conditie verbetert en dat wordt gevoeld. T - 9 Bezorgklachten www. Thuisbezorging van uw SALE artikel is uiteraard ook mogelijk. Maandag 24 augustus om De cursus vindt plaats op 5 avonden van Zater- dag 22 augustus en zondag 23 augustus is er geen vie- ring.

Over- leden op maandag 10 au- gustus mevrouw Antoinet Otten-Willemsen, Nieuwe Doelenstraat 21, Zevenaar voorheen Pannerdenseweg 18 63 jaar.

Op donderdag 3 september is de jaarlijkse Liemerse bedevaart naar Kevelaer. Pastoor Eskens en Pastor Doornbusch gaan mee met de bedevaart. Bennie Willemsen telefoon Dit jaar is de Sint Martinuskerk niet geopend tijdens de open monumentendagen.

De pelgrimstocht naar Kevelaer D vanuit de Liemers is een jaarlijks terugkerende traditie. De meeste pelgrims reizen per bus, maar een deel van de tocht leent zich prima om te lopen. Zevenaar - Een mooi traject, dat grotendeels langs de ri- vier de Niers gaat. Er wordt om 6. Inclusief één pauze is de deelnemer ruim op tijd in Kevelaer om aan te slui- ten bij de overige deelne- mers uit de Liemers en de pelgrims-mis mee te vieren.

Het is raadzaak zelf eten en drinken mee te brengen voor onderweg. Hoe laat en op welke manier de reis naar Goch gaat is afhankelijk van het aantal deelnemers. Deel- nemers kunnen voor vertrek uit Zevenaar 5. Voor de terugreis wordt gebruik gemaakt van de pelgrims- bus. Wie mee wilt dient zich vóór 25 augustus aan te melden bij het Centraal Pastoraal Secretariaat in verband met de reservering van de bus en het regelen van vervoer naar Goch. Dit secretariaat is van maandag tot en met vrijdag bereikbaar van 9.

De aanmelding voor de pelgrimstocht kan ook telefonisch doorgegeven via het nummer — Persoonlijk aanmelen kan ook.

Dat kan op het paro- chiecentrum, Kerkstraat 2 te Zevenaar. E-mailen kan uiteraard ook: Voettocht naar Kevelaer Wandelen tijdens de pelgrimstocht naar Kevelaer. Marianne van Waterschoot Zand erover, op verschillende manieren Het laatste half jaar is het een hot item en in veel gevallen ook terecht in zowel de plaatselijke, provinciale als landelijke politiek.

Ik bedoel het pestgedrag op het werk. Mensen onder druk zetten die van jou afhankelijk zijn is natuurlijk geen prestatie, maar laf. Helaas is het ook zo dat veel van die gepeste werknemers later zwaar in de psychische problemen kunnen belanden. Ik heb daar nooit echt bij stilgestaan totdat ik het relaas van Paul Kemperman, ex ambtenaar van de gemeente Zevenaar, aanhoorde. Inmiddels heb ik daar veel over gele- zen, maar ook gedragsdeskundigen over gesproken.

De impact van pesten is enorm groot. Paul Kemper- man, een voormalig deskundig ambte- naar van de gemeente Zevenaar, is en blijft een vechter. Je zou denken dat hij kapot gepest is, maar nee hoor. Onlangs heeft hij wederom bij de gemeente Zevenaar aan de bel getrokken over het einde van een oude verjaringstermijn 19 augustus eindigt die waarin Zevenaar zich als het ware van haar goede kant had kunnen laten zien.

Tot nu toe heeft Zevenaar geen enkele oplossing of poging geboden. Kemperman schrijft daarover het vol- gende aan de gemeente Zevenaar: Het wordt anders te juridisch. Wat ik deed is fout; 2. Hoe kan ik het goed maken? Hun fractie- voorzitter zei toen: Het volgende gaat ook over zand. Zij beschuldigt de provincie Gelderland van onbehoorlijk bestuur en vindt dat een rechter de afgegeven vergunning onwettig moet verklaren. Ook zegt de stichting dat omwonenden niet actief op de hoogte zijn gesteld.

Zelf heb ik daar toen mijn twijfels over geuit en geschreven dat het voor de bühne was, een toneelstukje. Zevenaar moest nog een milieuvergunning afgeven en al is de uitvoering een provinciale aange- legenheid, Zevenaar had protest aan kunnen tekenen. Maar de gemeenteraad bleef stil. En dat pikt de stichting niet. Vandaar dat ze ook het Zevenaarse besluit over de laatst verleende milieu- vergunning van tafel willen. De stich- ting voert o. Wordt het hier ook?: Dat kan gezegd worden voor de 25ste editie van het Wim Kuijpertoernooi, op zaterdag 22 en zondag 23 augustus in Vorden.

Het is de laatste editie van het gerenommeerde jeugdvoetbaltoernooi, maar wel met een ijzersterk en zeer aantrekkelijk deelnemersveld. Alle clubs die in eigen land bekend staan om hun zeer goede jeugdoplei- ding. Gaston Taument komt als trainer met de Feyenoord jeugd naar Vorden. Het deel- nemersveld wordt gecom- pleteerd met Feyenoord, de winnaar in , dat getraind wordt door Gas- ton Taument de voormalig rechtervleugelspits van Fey- enoord en het Nederlands Elftal en verderPSV, Wil- lem II, Bayer 04 Leverkusen, Middlesbrough en voet- balvereniging Vorden.

Met uitzondering van de twee laatst genoemde ploegen, waren alle overige genoem- de teams ooit één of meer- dere keren winnaar van het toernooi voor D-pupillen. Het toernooi past ook in de opleiding van Scheidsrech- ters. De scheidsrechtersver- eniging Zutphen en omstre- ken SZO zorgt ook dit jaar de scheidsrechter als ook de assistent-scheidsrechters voor het Wim Kuijpertoer- nooi.

Bij de scheidsrech- tersvereniging acteren een flink aantal zeer jeugdige en erg talentvolle scheidsrech- ters die het Kuijpertoernooi met veel plezier en enthou- siasme gebruiken om zich voor te bereiden op het ko- mende seizoen.

Binnen de scheidsrechtersvereniging is een forse toename zicht- baar van jonge arbiters. In de afgelopen vijf jaar vinden steeds meer jonge gasten de weg naar Damlaan in Eefde. Een flink aantal leden is twintig jaar of jonger. De ambitie van de SZO is om zo veel mogelijk jonge scheids- rechters te werven.

De jeugd heeft immers de toekomst. De Toernooicommissie brengt al vele jaren in de aanloop naar het toernooi, in een oplage van De finale van het 25e en laatste Wim Kuijpertoernooi wordt zon- dagmiddag 23 augustus om Vier debutanten bij het 25e Wim Kuijpertoernooi Ook tijdens het 25ste Wim Kuijpertoernooi wordt er weer fel gestreden om de toernooiwinst. Foto Patrick van Gemert. Stap op de fiets, bezoek een buffelfarm en een wapenarsenaal en proef insectenquiche en escargot-kaviaar.

Liemers - Stichting Tour Culinair de Liemers TCL houdt op zondag 30 augus- tus voor het derde jaar een culinaire fietstocht van 50 kilometer door het mooie Gelderse landschap. Daarbij zijn er zes culinaire stops, waar bijzondere producten en ondernemers in het zon- netje gezet worden. Dit jaar bezoeken de deel- nemers onder andere een buffelfarm, een wijnmake- rij en een heus voormalig wapenarsenaal. Ook staat een bezoek aan de Water- kering bij Westervoort op het menu, waar een stukje educatie over waterbeheer- sing wordt geserveerd door burgemeester Arend van Hout en wethouder Arthur Boone.

Ondernemer Martin Wieleman verzorgt de culi- naire invulling. Ondernemers en agrariërs werken hand in hand om de route tot een unieke beleving te maken. De fietsers proe- ven onderweg een insecten- quiche en escargot-kaviaar uniek voor Nederland. In Drempt proeven de fietsers wijn bij de wijnboerderij, Deze wordt samen met ge- trancheerde zalm van Wen- nekes en escargot-kaviaar uit Montfort geserveerd.

Dit laatste is een geliefd product bij Sterrenrestaurants.
...
Man vingert meisje prive escort eindhoven


May 19, Novelist Gloria Naylor describes in her book her experience being a victim of government abuse. And do NOT use Wifi. We take your personal data and account seriously. Spy Watch Mobile Exposure. Unigrams are mostly closely mirrored by the character 5grams, as could already be suspected from the content of these two feature types. Use the Nutfind app to ring your device to help you find it fast!

Replace directors and staff immediately by normal people for starters. They want to scare you, make you paranoid, etc. The human mind has no firewall like a computer meaning that we human beings are extremely vunerable to mind reading and mind control. How these attacks are applied. Com in total about million words by almost 20, bloggers. More generally, plausible deniability can also apply to any act that leaves little or no evidence of wrongdoing or abuse.

This is usually the biggest hurdle for some people. He was asked to write a book on Snowdens story and that of the journalists working with him. Discover why BlackBerry is the leading smartphone device solution. Almost anybody can become a temporary target of these horrible electronic weapons. Taking again SVR on unigrams as our starting point, this group contains 11 males and 16 females.

Although I cannot confirm everything Robert Duncan has written down, his document contains a lot of explanations and backgrounds for things going on in our world and attacks on targeted individuals. European culture destruction There is no visible policy of protecting the cultures of the EU countries.

This apparently colours not only the discussion topics, which might be expected, but also the general language use. Recognition accuracy as a function of the number of principal components provided to the systems, using normalized character 5grams. This process can only be reverted by a war. Also, because most of this technology uses high frequency bands, the walls of your house or office are no barrier for these signals and distances can be hundreds of meters.

So Theo had to be killed by a muslim. It is fine with them if the target commits suicide or dies in a constructed car accident. Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Powered by Dragonballsuper Youtube Download animeshow.

And they have been successful Furthermore, we will need to build classifiers to distinguish between individual user accounts, shared user accounts, accounts controlled by boards of editors, and tweetbots. For this reason, we did all classification with SVR and LP twice, once building a male model and once a female model.

We can now observe various distinguishing tokens which were so far lost in the dense cloud of words. From each user s tweets, we removed all retweets, as these did not contain original text by the author. The exception also leads to more varied classification by the different systems, yielding a wide range of scores. The sheeple celebrating Macrons victory at the bottom of the pyramid. Op een plan and hahaha It is against the law to perform mind reading, mind control, mind rape, on a person, it is a violation of human rights.

Being an athlete, you might be alerted and think something strange is going on and complain about this. It can be installed on any Smartphones and tablets. R Development Core Team , R: This has become known by a nowdeceased Jesuit priest Father Malachi Martin who wrote a book about this event.

Finding that your cell phone was been stolen can be a gutwrenching experience Hiernaa vertelden 70e nano varkenshaas cv. Original 4gram About K features. May 2, From 1: Amber kijkt Liz even aan en zegt dan: We will illustrate the options we explored with the Hahaha ik geloof dat meneer Bee heeft ingezet op een plan vr het slapen ; ng hahaha I believe that mister B has opted for a plan before sleeping ng which after preprocessing becomes hahaha ik geloof dat meneer bee heeft ingezet op een plan voor het slapen ng The first option for machine learning features is a traditional one.

We do also see more expressions of self, with ik I and first person verbs such as wil want and heb have , but these are much less distinguishing. Let us all try to stop this and jail them all.

With the illegal bombings, without any hard evidence and bypassing the UN security council, we are again seeing the psychopatic behaviour of the failing Western world New World Order masters and their puppets: What we see is that the USA and Israel are starting to separate themselves from international agreements made in the past.

Technology has been developed and refined the last decades They are used to drive the target outofhismind, insane, resulting in suicide, collapse into a psychiatric patient, criminal behaviour, i. Tergiversatemeans "to change repeatedly ones attitude or opinions with respect to a cause, subject, etc.

More downloads are available at the Git repository. In there have been USA special ops missions to more countries than ever before Recognition accuracy as a function of the number of principal components provided to the systems, using normalized character 5grams.

But this was not bad luck, you were attacked with a directed energy weapon, that cooked part of your body. Once completed, they will be going after China using North Korea to weaponize South Korea, Japan and increase their bases in the region.

This corpus has been used extensively since Of course Theo liked to do that with her, it was controversial! Please help to spread the message or donate: Spy Girlfriend Htc Sensation Xl , how would you feel For the children in the world lets get the bastards responsible for these crimes and jail them for life so they cannot hurt anybody anymore and the people of the world can live in peace again.

That would be nice but you are wrong, murder is the worst crime you can commit in your life. These incidents of remote deletion happened several times. European national governments doing only the accounting for their own countries and wait for the EU to take the next decisions about trade, privacy, pensions, security, etc.

Normalized 4gram About K features. This has also been remarked by Bamman et al Zachte levensbeschouwing hahahhahaha jorn free voorbereiding mvr verbeteren glad rustige wauwie schatjeee anita belooft flipt tablet ed opgemaakt fail 1 steunen vertelle pin slamfm ergs b day pedo daarlijk inn ahahahahaha uitspraak aaahw outfit gewassen rit gevangenis hebb maten bol gare jongeren sjonge herkansen nasi roermond kots bove holy mwah erik scheet 5 0 peuken verloot volume ede ontmoeten gvd legging eeey mooi gwoon nul lief mamma gips vermist klanten vraagje shirts verzonnen sis netwerk maarjaa neuk overleg rappen cherso begrippen huid ea trainingsbroek oeps blije powerpoint printen ofwat status kutschool marktplaats hot merkt still verslavend bult proefwerken spuiten doorgeven aaawh nien geheugen neefjes nakijken poppetje goeds jarigg doof arjen overheid mars honey pissen regelmatig schema ekkes geweten dagelijks boter out volgends controleren wappen haven regend 1 6 loner schamen nual gta pagga helden winkelcentrum kg dies k.

After Pim Fortuyn was murdered, on May 6 , focus should be changed. But this is just coincidence. Ze heeft afscheid moeten nemen van haar vo- rige leven en werkt nu als schoonmaakster.

Ze is vast- besloten de relatie met haar dochter opnieuw op te bou- wen en weer geluk te vin- den. Als ze Sami ontmoet - voetbaltrainer, leraar en huisvader - raakt ze verliefd en heeft ze eindelijk het gevoel dat ze weer ergens thuishoort. De volgende films op het programma zijn Drown en The Summer of Sangaile op woensdag 5 augustus.

Drown is een Australisch drama dat zich afspeelt op Bondi Beach in de wereld van surfers en strandwach- ten. The Summer of Sangai- le gaat over de jarige Sangaile die gefascineerd is door stuntvliegtuigen.

Op een luchtvaartshow ont- moet ze Auste, een meisje uit de buurt dat, anders dan Sangaile, volledig van het leven geniet. Een expo- sitie over onder andere de serie Floris uit waarin zij 4 afleveringen hebben ge- speeld als Gravin Ada van Couwenberg en kamenier- ster Viola. Diana en Ida beantwoorden vragen of gaan met mensen op de foto. Verder zijn ook familieleden van de compo- nist Julius Steffaro aanwe- zig.

Hij schreef onder meer de tune van de televisiese- rie. De expositie is die dag tot De entree bedraagt 3 euro, kinderen tot 12 jaar 1 euro. Deze cursus is bedoeld voor familieleden en naasten van mensen met een borderlinestoornis. Tijdens de cursus wordt uit- leg gegeven over het ziekte- beeld, maar centraal staat het omgaan met borderline- gedrag.

De cursus wordt door deelnemers als positief ervaren. Het merendeel van de cursisten geeft aan dat de belasting als gevolg van het omgaan met borderline ge- drag is afgenomen. Er is veel teleurstel- ling en frustratie aan beide kanten. Familieleden voe- len zich soms uitgeput of wanhopig en machteloos. De grilligheid en het gebrek aan discipline bij de bor- derliner vraagt te veel van ze.

Deze onzekerheid en onmacht bij familieleden wordt nog begrijpelijker als je ziet hoe tegenstrijdig en dus verwarrend het gedrag van de borderliner voor de omgeving kan zijn. De cursus bestaat uit 8 bij- eenkomsten. Er zijn nog plaatsen vrij. Ze worden gegeven in het theater aan de Tempelstraat 6 in Beuningen. Reserveren kan via de website: Dit museum met de groot- ste en meeste veelzijdige collectie modelvliegtuigen van heel Nederland is ie- dere tweede zondag van de maand te bezoeken.

De vliegtuigen in het mu- seum variëren van de Kitty Hawk waarmee de gebroe- ders Wright in het tijdperk van de luchtvaart inluidden tot de meest mo- derne Stealth-straaljager, en van beroemde vliegtui- gen als Spitfire, Mustang en Messerschmitt; tot voorbeel- den van onbekende maar in- genieuze ontwerpen.

Ook de luchtlandingen van Market Garden zijn in het museum te beleven. Zij exposeren die week beelden, schilderijen, patchwork en quilts. Op zaterdag 1 en zondag 2 augustus is de expositie te bezoeken van Aan de Duitse grens ligt een heu- velachtig gebied met bos- sen, graslandjes, bosbeekjes en weidse uitzichten.

In dit stuwwallengebied, ge- naamd de Duivelsberg, ko- men door de verschillende grondsoorten, veel unieke bomen en planten voor. De IVN gaat dit terrein verken- nen tijdens een speurtocht. De start is om Kosten voor deelname aan de speurtocht zijn 2 euro per persoon. De camera moet zo bij verschillende personen terechtkomen die een foto maken van wat hen zin geeft in het leven.

Hij acht zich rijk zonder huis en spullen. Vesseur mag de camera een week houden, daarna is de volgende foto- graaf aan de beurt. Iedereen is welkom bij de Chinese ge- zondheidsoefeningen in het Goffertpark in Nijmegen. De lessen vinden plaats op de zondagen 26 juli, 2, 9, 16, 23 en 30 augustus. Gemeente Nijmegen staat garant voor leningen schoolbesturen NIJMEGEN - De gemeente Nijmegen staat garant voor de leningen die de school- besturen aangaan voor de renovatie en nieuwbouw van meerdere scholen in de stad.

De gemeente heeft de wet- telijke zorgplicht voor on- derwijshuisvesting. In is afgesproken dat school- besturen jaarlijks het totale budget voor onderwijshuis- vesting van de gemeente ontvangen en zelf beheren.

Met een gemeentegarantie wordt bij leningen bij de Staat een lager rentepercen- tage in rekening gebracht. Minder rente betalen bete- kent meer budget voor goede onderwijshuisvesting voor leerlingen én voor modern onderwijs in een eigentijds gebouw. Per jaar ontvangen de Nijmeegse schoolbestu- ren in totaal ruim 15 mil- joen euro voor het op peil brengen en houden van de onderwijshuisvesting.

Deel- nemers lopen mee in een processie naar de basiliek in Kevelaer en wonen daar diensten bij. Leden van fan- fare Wilhelmina uit Groes- beek omlijsten de bedevaart met hun muziek. Ook zin- gen koorleden van de paro- chie Cosmas en Damianus tijdens de dienst. Mensen die met de bus mee- willen, kunnen zich opge- ven bij de pastorieën van De Horst, Groesbeek centrum en Breedeweg.

Kosten 10 euro p. Vanuit 15 opstapplaatsen kan het publiek meevaren voor een tocht over de grote rivieren. De pendelboot is iedere dinsdag in de maanden juli en augustus toegankelijk. Kaartjes zijn aan boord te koop en fi etsen mogen mee. Teams van 6 tot 8 personen kunnen zich inschrijven tot zondag 20 september bij de bar in het wijkcentrum, via wijkcen- trumdebrink. Bij op- gave graag de naam van het team, de contactpersoon, het telefoonnummer en het e-mailadres vermelden.

De inschrijvingskosten zijn 5 euro per team. De co- ordinator is het aanspreek- punt voor de collectanten, is verantwoordelijk voor het verspreiden van de collecte- bussen en maakt een wijk- of straatindeling. Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met Pame- la Zaat via of via pamela nationaalms- fonds.

In Weurt moesten we dit keer door de Pastoor van der Marckstraat. Daar viel deze fantastische kleurrijke voortuin te bewonderen. Voor alle producten geldt, tenzij anders vermeld, maximaal 5 dezelfde aanbiedingen per klant. Ci- neac doorlopend van Meer dan prachtige modelvliegtuigjes geven een compleet beeld van WO2 in de lucht: In een historisch leger- voertuig Dodge door het lokale gebied van Operatie Market Garden en het Rijn- landoffensief, voorafgegaan door bezoek aan de tijdelij- ke en vaste tentoonstelling van het Bevrijdingsmuseum met proeverij van Zweeds wittebrood, gebakken naar origineel recept uit WO2.

Proef de vrij- heid! Vrijheid à la carte. Demonstratie en proeverij van de Nederlandse menu- kaart in oorlogs- en bevrij- dingstijd: Cineac voor jong en oud, doorlopend van Operatie Market Garden, Rijnlandof- fensief etc. Kijk voor meer informa- tie: Deze dienen digitaal en afge- drukt formaat 13 x 18 cm te worden ingezonden en moeten voorzien zijn van een titel, plaats van opna- me, naam, telefoonnum- mer en e-mail adres van de fotograaf. Schroom niet en tip ons. Beeldmateriaal is ook welkom.

Beeld vanaf kb volstaat. Stuur uw tips naar redactie. Voor openingstijden zie sola-fabriekswinkel. Voor overige vestigingen en nogméér scherpe aanbiedingen zie: Kijk voor al onze aanbiedingen op www.

Deze wandelaars feliciteren elkaar met het uitlopen van de Vierdaagse met een dik verdiende kus. Helaas krijgen veel lopers van de Vierdaagse onderweg te maken met pijnlijke blaren onder hun voeten. Gelukkig staan overal langs de route hulpposten om deze blaren door te prikken. De Zevenheuvelenweg vormt elk jaar weer een pittige uitdaging tijdens de derde dag van de Vierdaagse, oftewel de dag van Groesbeek.

Geluk zat het weer dit jaar in ieder geval mee! Niet alleen tijdens de laatste dag van de Vierdaagse lopen wandelaars er opvallend bij, ook de rest van de dagen springt een aantal wandelaars zeker in het oog. Zoals altijd was het ook dit jaar vrijdags weer een drukte van jewelste op de Rijksweg in Malden. Slechts een paar honderd meter voor de start van de Via Gladiola, dé plek waar volgens vele wandelaars de intocht begint.

Alle vier de dagen verzamelen vele kinderen zich langs de route. De een om snoep of fruit uit te delen of lopers te voorzien van water, de ander om handtekeningen of souvenirs te verzamelen. Het geven van een high fi ve is ook populair!

Zoals elk jaar het geval is, liepen ook dit jaar weer vele wandelaars de laatse Vierdaagsedag in een bijzondere outfi t. Een van de bekendste gezichten die al jarenlang tijdens de Roze Woensdag en de rest van de Vierdaagsefeesten het publiek én de lopers in de Hertogstraat weet te vermaken, is Bennie Solo. Alles om ze het laatste stukje van de route door te helpen op weg naar de fi nish van de woensdag.

En willen lopers een high fi ve, dan kunnen ze die krijgen ook! Een van de bekendste gezichten die al jarenlang tijdens de Roze Woensdag en de rest van de High fi ve voor militairen tijdens Roze Woensdag Wij lopen de Vierdaagse mee vol levenslust en moed Fotografi e: Maaike van Helmond Terwijl het ene militaire korps de gehele Vierdaagse- afstand strak in het gelid loopt, maakt het andere korps wat meer plezier tijdens het lopen.

Meisjes gaan mee op de schouders, publiek wordt natgespoten met waterpistolen en ook de camera trekt vaak de aandacht van veel van deze militairen. Zo ook van deze militair! Luister naar de verhalen op cd en lees mee met de rijk geïllustreerde boekjes.

Leuk en leerzaam tegelijk. Inmiddels is meer dan 55 keer opgeruimd via de op- ruimkalender of met teams van bedrijven en organisa- ties. Hoewel de moed ons soms in de schoenen zakt, komen er toch steeds weer mensen helpen zodat de stranden schoon blijven on- danks de meute barbaren. De stranden worden verder iedere ochtend opgeruimd door een mannelijke vrij- williger die anoniem wil blijven in samenwerking met de DAR en de wijkveger.

Ook andere mensen ruimen geregeld spontaan op. Een van de mooiste stukjes Nijmegen liggen er nu weer fraai bij voor de dieren en de mensen. Een mooie samen- werking tussen vrijwilligers al of niet georganiseerd en de DAR, Staatsbosbe- heer, Hotel Courage waar de opruimmaterialen staan en de gemeente Nijmegen die recent een vuilnisbak plaatste.

Ook de Waalstranden zijn weer ontdaan van Vierdaagse-afval. Na vele omzwervingen is er eindelijk een nieuwe locatie gevonden. Heel Nijmegen is welkom bij de muzikale opening op zaterdag 12 en zondag 13 september. Bezoekers kunnen dan kennismaken met alle docenten van MudansA onder het genot van Afrikaanse hapjes en Baziliaanse drankjes.

Bo- vendien krijgt elke nieuwe cursist een drum cadeau. Student start met comedyshow NijmegeN - Student Ame- rikanistiek Zuva Martens begint vanaf september een maandelijkse come- dyshow genaamd Comedy Complex. Vier comedians treden op. Een bekende comedian sluit de voor- stelling af.

De show is iedere eerste woensdag van de maand te zien bij ongesubsidieerde cultuur- coöperatie Brebl in het oude Honigcomplex te Nij- megen. De eerste editie is op 2 september om Dat blijkt uit een groot internationaal onderzoek, gecoördineerd door hoogleraar radiothe- rapie Philip Poortmans van het Radboud UMC in Nijmegen. Volgens Poort- mans is in het onderzoek gekeken naar patiënten die na de operatie alleen bestraling van de borst of de borstwand kre- gen en patiënten bij wie daarnaast ook de omlig- gende klierstreken werden bestraald.

Autobrand vermoedelijk aangestoken NijmegeN - In de vroege zondagochtend heeft op de Dr. Schaepmanstraat in Nijmegen een kleine auto- brand gewoed. Daarbij is niemand gewond geraakt. De politie vermoedt dat de brand is aangestoken.

Buurtbewoners ontdekten rond 3. Brandweerlie- den hadden de brand snel onder controle. De auto raakte beschadigd aan een band en de wielkast. Volgens de politie zijn er sporen gevonden die op brandstichting wijzen. Het NK duurt van donderdag 30 juli tot en met zondag 2 augustus en vindt plaats in het Olympisch sta- dion in Amsterdam. Twan Evers haalde medailles op het NK voor studenten. Hij staat donderdag aan de start van het verspringen en za- terdag doet hij mee met het hinkstapspringen.

Robin Scholten is vanwege een blessure voor het eerst sinds twee jaar actief. Hij doet op donderdag en vrijdag mee bij de meerkamp. Winnaar is Mo- nique Willemsen uit Doe- tinchem.

Tot slot zijn er prijzen verloot, namelijk die voor één van de dagwinnaars en voor de juiste voorspellers van de gele, groene en bol- letjestrui. Thijs Meijnen uit Aalten. Hans Groothuizen uit Bemmel. Maarten-Jan van Nunen uit Nijmegen en Bolletjestrui: Arno Pelkman uit Beneden-Leeuwen. Betaal de andere helft pas over 2 jaar. Vraag naar de voorwaarden. De andere helft betaalt u over 2 jaar, zonder rente!

Graag tot snel in onze showroom! Yaris Now 5-deurs v. Ook de wandelaars feestten en proostten gezellig mee met het toegestroomde publiek dat zich had verzameld op het Faberplein. Het dak ging er elke avond weer af op de vele feestlocaties van de Matrixx. Zo ook bij Matrixx Live aan de Kade waar een keur aan grote namen het podium betrad. Niet alleen op de vele feestlocaties in het centrum kregen de feestvierders muzikale verrassingen voorgeschoteld, ook gewoon op straat vertoonden diverse muzikanten en orkesten hun muzikale kunsten.

Jong en oud vermaakten zich prima tijdens de Vierdaagse- feesten. Los van het speciale kinderprogramma in de stad konden kinderen hun hart ophalen in de speeltuin bij de Kaaij. Bezoekers van de Vierdaagsefeesten willen gezond, gevarieerd en lekker eten, bleek deze editie van de feesten uit onderzoek. Een behoefte waar op vele plekken in de stad in werd gespeeld. Bezoekers konden zich tegoed doen aan vele lekkernijen! Dit viertal had dan ook erg veel zin in hun avondje uit in de Molenstraat.

Leuke muziek, een lekker drankje en heerlijk dansen! Niet alleen het lopen van de Vierdaagse is verslavend, ook het werken tijdens de Vierdaagsefeesten is voor velen iets waar ze elk jaar weer naar uitkijken. Bezoekers van de Vierdaagsefeesten die even genoeg hadden van alle drukte, konden op meerdere plekken in de stad even heerlijk relaxen en tot rust komen.

Een oase van rust temidden van alle drukte van de Nijmeegse Vierdaagsefeesten. Zij konden onder andere hun hart ophalen bij het optreden van Johnny Gold op het Hertogplein.

Toch voorkeur voor Engelstalig? Ook dat stond op zijn repertoire. Voor informatie of reserveringen: Alle reizen zijn inclusief vervoer per luxe touringcar. Verzorgde dagtochten zijn eendaagse reizen met o. De inhoud is per dagtocht verschillend.

Wij werken aan het spoor Om het spoor in goede conditie te houden en stiller te maken, slijpen wij de rails. Woont u in Wijchen of Nijmegen in de buurt van dit spoor, dan kunt u hinder ondervinden van het slijpgeluid. Wij hopen op uw begrip. Na het slijpen kan het treinverkeer een ander geluid maken. Dit zal na enkele weken weer verdwijnen. Meer inhoudelijke informatie kunt u vinden op www. Voor vragen verwijzen wij u graag naar de afdeling Publiekscontacten: Ouwehands Dierenpark is een beregave beleving rijker: Kom je ons ontmoeten?

Airco, LM-velgen, Elektrische ramen en spiegels Saar Glaap uit Nijmegen wordt 4 jaar vandaag en gefeliciteerd door opa Albert en oma Beppy. Proficiat Saar en een hele fijne dag! Kent u ook iemand die op woensdag jarig is en wilt u hem of haar verrassen met een reuzetaart? Laat het ons dan weten! De taart wordt ter be- schikking gesteld door Banketbakkerij Looijenga en kan daar woensdag tot Mail de foto van de jarige als een apart JPG-bestand min. De redactie verloot de taart onder alle inzendin- gen.

Alleen de gelukkige winnaar krijgt bericht. Saar wordt 4 jaar vandaag! Ik ben daarom op zoek naar een standplaats in Nijmegen. De wijken Hatert, Winkelsteeg, Grootstal en Jonkerbos hebben mijn eer- ste voorkeur. Uiteraard is een standplaats elders ook zeer welkom. Wie deze visuele taal onder de knie wil krijgen kan na de zo- mer terecht in wijkcentrum Burghardt in Nijmegen.

De cursus bestaat uit 12 lessen. De lessen worden elke woens- dag gegeven tussen Meer info of opge- ven kan via: Joep is een ontzettend ener- giek hondje, die ervan houdt lange wandelingen te maken en lekker te kunnen rennen. Ook vindt hij het fi jn om op rustige momenten lekker bij je te komen liggen. Kleine kinderen vindt Joep een beetje spannend, maar grotere kinderen zijn geen probleem voor hem. Momenteel kan Joep zijn energie niet goed kwijt, wat zich uit in ongewenst ge- drag. Zijn huidige baasje van 89 jaar, lukt het niet meer om dit gedrag te corrigeren.

Wij zijn dan ook zeer drin- gend op zoek naar iemand die bereid is om met Joep aan de slag te gaan en die veel met hem wil wandelen en spelen. Joep is een zeer intelligent hondje die veel kan leren. Enige tijd geleden is er bij hem een allergie geconsta- teerd, waarvoor hij medica- tie krijgt. Gezien de thuissituatie van het huidige baasje van Joep zodanig achteruit gaat, wordt er dringend een nieuw huisje voor Joep gezocht. Wie geeft dit lieve intelli- gente mannetje een nieuw liefdevol thuis?

Is Joep helemaal jouw match? Maak dan snel een profi el aan op www. Bestel nu op weekkrant. Elvis wordt nog steeds gezien als grondlegger van de hedendaagse popmuziek.

Bijna nummer 1 hits, ruim 1 biljoen verkochte platen, jaarlijks meer dan Grahame Patrick komt samen met een geweldige live band en The Stamps Quartet, o. De charmante Grahame is met zijn fysiek, expressie, bewegingen en bovenal zijn indrukwekkende stemgeluid bijna niet van de echte Elvis te onderscheiden.

Daarnaast is Ed Enoch sinds onafscheidelijk verbonden geweest als backing vocal voor Elvis. Elvis verwelkomde hem steevast op het podium met de legendarische woorden: In deze opzwepende show vol grote hits, met authentieke moves, groot showballet, prachtig decor en een geweldige live band komen alle hits van The King tot leven. Zaterdag 12 september - Altijd op zoek naar de goedkoopste vakantie?

Maak kennis met een nieuw, online concept: Vakanties die voor de gelimiteerde tijd van één week te boeken zijn én nergens anders goedkoper. De Holidayspotter is opge- zet voor mensen die graag goedkoop op vakantie gaan. Autovakanties Het aanbod van De Holi- dayspotter bestaat op dit moment met name uit au- tovakanties naar vakantie- parken. De Holidayspotter werkt daarvoor intensief samen met grote spelers binnen de vakantiebranche: Roompot Vakanties en Ho- genboom Vakantieparken.

De Holidayspotter biedt va- kanties op diverse vakan- tieparken in onder andere Nederland, Duitsland en België aan tegen lage prijzen die via geen enkele andere website beschikbaar zijn! Iedere week komt er op za- terdag en op dinsdag een nieuwe aanbieding beschik- baar op deholidayspotter.

Deze aanbiedingen heb- ben een looptijd van een week. Na één week vervalt het aanbod en komt er weer nieuw aanbod beschikbaar.

U wordt hier, indien ge- wenst, per mail van op de hoogte gesteld. Zo ontvangt u altijd als eerste het nieuwe aanbod en is de kans het grootst dat het aanbod nog beschikbaar is! De prijzen die wij vermel- den zijn zo transparant mo- gelijk weergegeven.

Komen er nog kosten bij dan staan deze vermeld bij de voor- waarden. De aanbiedingen zijn te boeken op de aan- komstdagen zoals die ver- meld staan in de prijstabel of de kalender. Staat de ge- wenste aankomstdatum er niet meer tussen?

U kunt al- tijd vrijblijvend contact met ons opnemen! Acties van deze week Deze week boekt u via deho- lidayspotter. Dit park ligt in de prachtige moezel- streek in Duitsland. Van 28 juli tot en met 3 augustus boekt u via Deholi- dayspotter.

Daarnaast boekt u deze week een verblijf voor vier personen op vakantiepark Roekenbosch. Dit park ligt in Blitterswijck, nabij de oe- vers van de Maas in het nog net vlakke Noord-Limburg. De comfortabele bungalows van dit park staan garant voor een ontspannen en sportieve vakantie. Van 25 tot en met 31 juli boekt u via Deholidayspotter. Voor bovenstaande aan- biedingen geldt: Benieuwd naar De Holi- dayspotter aanbiedingen?

Ga dan snel naar www. Stap op 5 of 6 september aan boord voor een unieke dagtocht. Beleef dit spectaculaire evenement aan boord! Ga voor meer informatie naar www. WEG om deze unieke dagtocht te boeken. Boeken kan ook via de webshop: Chenet wijn diverse soorten, bijv.

Dat kan op zaterdagavond 1 augus- tus tussen Er vindt dan een sfeervol evenement plaats met live optredens op het junglestrand. De dierenverzorgers nemen de bezoekers mee op avon- tuur. Bekijk de schattige ijsbeertweeling en wan- del onder de slingerende orang oetans door. Bespied de witte leeuwen vanuit een spannende uitkijkpost en ga op avontuur in Go- rilla Adventure. Geniet op deze Zomeravond ook nog eens van de spetterende zeeleeuwenshow!

Berenbos Bezoek ook het nieuwe Ex- peditie Berenbos. Een bij- zondere ervaring rondom de bruine beren en wol- ven: Vervolg de expeditie, be- wonder de sterrenhemel. Met Expeditie Berenbos belééf je de wereld van de beer. Lezers van deze krant bezoe- ken dit evenement met kor- ting! Voor meer informatie en bestellen van tickets en BBQ-pakketten: Jac Maris, Looistraat 57, Heumen: Orientalis, Heilig Lands- tichting: Peet Knook, Tempelstraat 4, Overasselt: De Kunstzinnige Makelaar, Grotestraat 48, Nijmegen: Marzee, Lage Markt 3: De Nieuwe Gang, Klooster- str.

Notre Dames des Arts, Rijksstraatweg 37, Ubbergen: Rhea Strik, Klokkenberg 13, Nijmegen: Zeven Zomers Art, Hout- straat 74, Nijmegen: Bibliotheek Zwanenveld, Zwanenveld , Nijmegen: Huygensgebouw, Heyendaal- seweg , Nijmegen: Jacobskapel, Glashuis 4, Nij- megen:

Gangbang alkmaar geil uit kut


Ook wordt een introductieles gegeven op maandagavond 14 septem- ber. Info en inschrijven, kijk op www. Jeroen en Bas staan garant voor een beregezellige avond met een spetterende lichtshow. De liefhebbers van een goed stuk muziek en de daarbij behorende licheffecten ko- men op genoemde avond volledig aan hun trekken.

Met andere woroden, dit mag men niet missen. De aanvang van het optreden is rond de klok van De entree is gratis. Daar- naast is er voor iedereen een welkomdrankje. Di en Do van 8. Komt u ook moeilijk in slaap? Gozien Vossen, g. Denkt u dan eens aan een herberekening. Door de jaren heen zijn duizenden inwoners van Zevenaar wel op een of andere manier betrokken geweest bij DCS. Als actief voetballer, als supporter, vrijwilliger, ouder, sponsor of als toevallige passant.

En natuurlijk zijn er ook de nodige Zevenaarders die in een ander kleur shirt de nodige sportieve krachtmetingen met DCS hebben uitgevochten. Daarom wordt er op woensdagmiddag 19 augustus tussen Herin- neringen waarbij natuurlijk mooie verhalen horen.

Ook een rondleiding door het vernieuwde hoofdgebouw met uitzicht op het prach- tige hoofdveld staat op het programma voor de bezoe- kers. Het blijft woensdag- middag 19 augustus echter boven alles een informele middag waarin de bezoe- ker uitmaakt welke draai er aan gegeven wordt. Voor het or- ganisatiecomité is iedereen van harte welkom. Of men nu jaren actief geweest is of dat men het gewoon een leuke middag lijkt. En wie niet over vervoer naar het sportpark beschikt kan het laten weten, dan proberen de vereniging wat te rege- len.

Contactpersoon is Peter Beekman, die bereikbaar is onder telefoonnummer of via e-mail pe- terbeekman msn. Op de foto het 1e elftal, seizoen , staand vlnr: DCS kort nieuws Laat geen geld liggen! Zevenaar - Hoewel het jaar voorbij is, be- staat de mogelijkheid om tot 1 september de huurtoeslag, zorgtoeslag en kindgebonden budget aan te vragen over het jaar Dit kan een flinke financiele meevaller bete- kenen!

De toeslagen kun- nen worden aangevraagd met een DigiD op de site van Belastingdienst Toe- slagen: Telefonisch kan ook een aanvraagformulier bij de Belastingdienst wor- den besteld. Bel dan met — Kosteloos hulp nodig bij aanvraag van de toeslagen? Zij kunnen deskundig en kosteloos van dienst zijn bij het aanvragen van de toeslagen.

Woonachtig in de gemeenten Doesburg, Duiven, Rijnwaarden, Westervoort of Zevenaar dan kunnen de sociaal raadslieden van STMR bekijken of men recht heeft op één van de toe- slagen. Zij helpen boven- dien bij de aanvraag er- van. Voor spreekuurtijden en — plaatsen van sociaal raadslieden van de STMR bel: Mystique-gala, dé locatie voor uw trouwkleding, avondkleding of kostuum.

En daar is volgens de bin- nenkort vertrekkende bur- gemeester Mark Slinkman helemaal niets mis mee. Hij praat uit ervaring, want hij is zeven jaar burgemeester van de plattelandsgemeente Rijnwaarden en weet de voordelen daarvan, zoals de kleinschaligheid en een hechte samenleving. Hij geeft toe dat hij zijn humor en zijn vermogen om ad rem te reageren, inzette op momen- ten waarop het toch span- nend werd. Maar het op tijd de teugels laten vieren en rechtvaardig zijn naar de raad én de wethouders toe, is ook van groot belang voor prettig vergaderen.

Ook wanneer za- ken niet lopen zoals je die voor ogen had. Zo werd het wethouderschap van Anita van Loon Belangen Gelders Eiland niet verlengd en dat was op persoonlijk vlak niet prettig voor haar.

Ook niet voor het toenmalige college. Zij was namelijk een fijne collega, met grote ervaring in de zorg en dat is bij de grote veranderingen in het Sociaal Domein een enorm voordeel gebleken. Maar goed, de coalitiebesprekin- gen tussen de partijen ver- liepen anders. En wat zien we: Belinda Elfrink CDA wordt wethouder, die op het Sociaal Domein en Welzijn flitsend van start is gegaan en ook zij weet de veran- deringen in de zorg op een zeer goede wijze te stroom- lijnen.

Dat kostte mij geen energie, maar gaf mij juist energie! Ook bij de verenigingen is hij een graag gezien persoon. Berg en Dal is vanaf 1 januari de naam van de nieuwe gemeente met Slinkman werd uit 32 kandidaten gekozen: Ik ben er van overtuigd dat het een goede match is. Graag hopen wij u te verwelkomen. Europakade 10 BG Tolkamer www. Korting op de lunch geldt op de totaalrekening. Lobith Middenstraat 1 T: Hij is begaan met huisdie- ren die te weinig gezonde voeding krijgen waardoor de gezondheid van het dier achteruit gaat.

De eigenaar van een huis- dier is dikwijls minder- draagkrachtig en mist het geld om een huisdier goed te voeden. De Dierenvoedselbank is in in de gemeente Lin- gewaard gestart en is nu gevestigd in Velp. Een jurist heeft ons geadviseerd, zodat we niet met onverwachte za- ken geconfronteerd worden. We staan nu officieel gere- gistreerd en leggen de klant een overeenkomst voor. We bouwen nu verder uit zodat we nog meer mensen kun- nen helpen. Soms zijn we een sociaalwerker omdat we ook naar de verhalen over huisdierenleed wil- len luisteren.

We kunnen de klanten bij leed niet hel- pen, wel geven wij adviezen over instanties waar ze te- recht kunnen. Ook weten de hulpverleners ons te vinden wanneer blijkt dat huisdie- ren ondervoed zijn. We kij- ken wat we tijdelijk voor de dieren doen kunnen. Alles keurig per dier gerang- schikt. Hierdoor kun- nen we iedere week een pak- ket met ander dierenvoedsel samenstellen! Hiermee kan de dierenvoedselbank de stijgende kosten opvan- gen.

Hier ligt ook een taak voor de gemeenten, om- dat het aantal minder draag- krachtigen steeds meer toe- neemt. Samen met vrijwilligers breidt hij het aantal steunpunten uit om meer dieren te kunnen helpen. Er zijn dringend meer sponsors nodig. De Dierenvoedselbank ziet dat het dierenleed door ondervoeding toeneemt en meldt dat bij de daarvoor bestemde instellingen. Door de grote vraag heeft de Dierenvoedselbank meer spon- sors nodig, zodat de stijgende kosten kunnen worden opgevangen.

Betaal de andere helft pas over 2 jaar. Vraag naar de voorwaarden. De andere helft betaalt u over 2 jaar, zonder rente! Graag tot snel in onze showroom! Yaris Now 5-deurs v. De woning is gelegen in een rustige, kind- vriendelijke wijk de Methen. De woning is gunstig gelegen in de nabijheid van diverse voorzieningen. De woning beschikt over een ruim tuingerichte woonkamer met een dichte keuken.

Via de woonkamer komt u in de achtertuin, aan de voorzijde van de woning is een berging. Op de 1ste verdieping treft u 3 slaapkamers en de badkamer, voorzien van douche, wastafel en 2e toilet. De 2e verdieping is bereikbaar via een vaste trap, waar een mogelijkheid is voor een 4e slaapkamer.

De keuken, badkamer en toilet zijn recent gerenoveerd. Per direct beschikbaar Spaakstraat 48 Station Emmerich Wij zijn er altijd voor u! Slagwerkfestival in Pannerden Pannerden - De slagwerk- groep van Harmonie Wil- helmina uit Pannerden organiseert een slagwerkfes- tival. Maar liefst vier slag- werkgroepen verzorgen een optreden op zaterdagavond 19 september.

Ook zal er een DJ zijn die de optredens aan elkaar draait. Het festival begint om In de aan- loop naar het concours op 22 november in Maastricht organiseert de slagwerk- groep van Harmonie Wil- helmina uit Pannerden een muziekfestival. Het moet een waar spektakel worden in het schuttersgebouw van schuttersgilde Claudius Ci- vilis. De deelnemende slagwerkgroe- pen hebben maar één op- dracht voor hun optreden meegekregen en dat is er een gezellig en aansprekend concert van te maken. De schutterstent zal sfeervol worden aangekleed en er zal worden gezorgd voor een hapje en een drankje.

Door de deelname van de verschillende slagwerk- groepen zouden de podium- wisselingen een vervelende onderbreking kunnen zijn. Daarom heeft de organisa- tie ervoor gekozen een DJ in te huren die de diverse optredens aan elkaar draait.

Natuurlijk zal de DJ ook na de optredens zorgen voor een muziekje. De deelne- mende groepen zullen zijn, de slagwerkgroep van de Leo Harmonie uit Lobith, de slagwerkgroep van Ons Genoegen uit Millingen en de Slagwerkgroep van de Christelijke muziekvereni- ging uit Hattem. Het festi- val begint om Het festival wordt gehouden in de schutterstent van Clau- dius Civilis Dorpsplein 11 in Pannerden.

De entree is vijf euro. HCC Computer- avonden starten weer Zevenaar - HCC begint woensdag 2 september weer met zijn maandelijkse computeravonden op de 1e woensdag van de maand.

Honigstraat 3 in Zeve- naar. Er wordt een lezing ge- houden over het onderhoud van de computer waarbij de volgende punten aan de orde komen: De lezing wordt gegeven door Gerrit Tiemens. Bij de helpdesk zijn de nodige des- kundigen aanwezig die hel- pen bij vragen en problemen op het gebied van computer- apparatuur en -programma- tuur. Natuurlijk is er weer de mogelijkheid om informatie te krijgen over allerlei on- derwerpen, zoals Internet, Skype, Genealogie, Win- dows, Office, Linux, etc.

De toegang is vrij voor HCC le- den ook niet-leden zijn van harte welkom maar betalen twee euro per avond. Gedichten over dementie regio - Op en rond Wereld- Alzheimerdag 21 septem- ber houdt de afdeling Doe- tinchem en Omstreken van Alzheimer Nederland acti- viteiten.

Een daarvan is een gedichtenpresentatie van en voor de jeugd. De afdeling wil jongeren namelijk na- drukkelijk bij het onderwerp dementie betrekken. De Alzheimer-afdeling wil dit idee doortrekken naar de jeugd van Doetin- chem en omgeving. Kort nieuws Kijk ook op deweekkrant. Vormsel van start Groessen - Ook in het sei- zoen biedt de pa- rochie HH. Vier Evangelis- ten de voorbereidingen aan voor het ontvangen van het sacrament van het H. Vorm- sel op zaterdag 27 februari in de H.

Er is een informatie avond voor ouders en kinderen uit groep 8 die met ons op weg willen gaan naar het vorm- sel op maandag 7 september in de St.

Werenfriduskerk in Westervoort, aanvang Een week later sluit de aanmelding en weten we voor hoeveel kinderen we onderdak moeten regelen voor het kampweekend. Het weekend waarin alle voor- bereidingen zijn is van 16 tot en met 8 oktober. Aangenaam wonen Giesbeek - De traditionele verzorgingshuizen in Neder- land zijn in snel tempo door verschillende maatschap- pelijke ontwikkelingen achterhaald.

Mensen willen zelf de regie over hun eigen leven behouden en zelf be- palen of en door wie ze ver- zorgd worden. Dit vraagt om woningen die aansluiten bij deze wensen. De provin- cie Gelderland stimuleert het geschikter maken van bestaande woningen. De provincie werkt samen met gemeenten aan een aantal voorbeeldprojecten die bij- dragen aan het geschikter maken van woningen voor ouderen.

Op zaterdag 12 september van Marrie Boshuis informeert over mogelijkheden om de wo- ning eenvoudig op te plus- sen en woonadviseurs delen hun ervaringen. De middag wordt afgesloten met een hapje en een drankje. In het weekend van 7 tot en met 10 augustus stond heel Spijk in het teken van het schuttersfeest. Peter Hoffman koos zijn vrouw Jessica Hoffman als koningin dochter Chayenne als prinses. Het koningspaar werd officieel ingehuldigd, waarna het feest los barste met muziek van topband Summerland.

Het Koningspaar Tijdens de laatste wedstrijd woensdagavond 5 augustus waren rond de dertig deelnemers aanwezig bij de jeugdvijver. De drang van de wedstrijd was dan ook voelbaar. PAnnerden - Het leek zich wel te ontwikkelen naar een Cupfinale. De publieke toe- stroom tijdens deze laatste wedstrijd naast een gewel- dige zomeravond gaf deze wedstrijd zijn extra beproe- ving onder de deelnemers.

De achtjarige Djef Benning Pannerden werd geacht zijn viskunsten onder zijn hoede te hebben. Zijn bamboe uit- rusting bleek echter niet op- gewassen tegen de krachten die de spiegelkarper tijdens zijn gevangenschap produ- ceerde. De hengel van Djef verloor zijn top.

Zo werd ook Max Kok uit Beek verrast toen moederlief even aan de waterkant kwam kijken. De hengel van Max verdween op een gegeven moment onder de begroeting van de waterlelies. Na deze laatste wedstrijd in de serie van vier wedstrijden steeg de spanning alom naar haar hoogtepunt.

In de categorie jeugd van vijf tot tien jaar werd Bennit Wittenhorst uit Elten winnaar. Bij de elft tot zestien jaar eindigde Sam Gademan als eerste.

Twee- de werd Max Kok en derde Luca Wittenhorst. Jeugdvissen breekt alle records in Pannerden Opa Fred staat zijn kleinzoon Sebastiaan bij tijdens de jeugdserie vissen in de jeugdvijver in Pannerden.

Frans Willemsen Gratis spreekuur geheugen doesburG - Bij de Buurt- academie aan de Linie 4 in Doesburg wordt dinsdag 8 september van Dit maandelijks geheugen- spreekuur is bedoeld voor mensen van 55 jaar en ouder uit de gemeente Doesburg, die vragen hebben over hun geheugen of over andere klachten zoals piekeren, concentratieproblemen of somberheid. Het bezoek aan het geheugenspreekuur is gratis.

Voor een folder, meer informatie of een overzicht van alle regionale geheu- genspreekuren kunt u con- tact opnemen met Elise Kox, telefoon: Elke donderdag- middag is er weer klaverjas- sen voor iedereen die van kaarten houdt en met name in de spelsoort klaverjassen. De aanvang van de wedstrij- den is telkens tegen de klok van Het nieuwe klaverjasseizoen wordt ook gehouden in samenwerking met Caleidoz.

Dus zowel jong als oud. Kosten deelname tien euro voor een heel seizoen. Met een gevarieerd muziek- en theaterprogramma, dat zowel binnen als buiten plaatsvindt, wil de Lantaern het startsein geven voor haar nieuwe culturele seizoen Voor de jongeren is er een speciaal jeugdopenpodium. Want er zijn in onze regio zoveel mensen die niet alleen muziek en theater maken, maar zich ook op het terrein begeven van kunstnijverheid of bij- voorbeeld zelf jam of wijn maken.

In de vele kraam- pjes zal het publiek hier een doorsnee van terug vin- den. Degene die zich even wil af- zonderen om naar een goed verhaal te luisteren, kan te- recht in de door de biblio- theek ingerichte audiohoek. Op het terrein achter de sportzaal zet circus PoeHaa haar tent op. En misschien kun- nen ze met een volwassene meespelen of met meerdere jongeren, zodat er een band ontstaat.

Iedereen kan gewoon binnenlopen, een praatje maken en naar muziek luis- teren. Op de finaledag is het altijd een gezellige boel op de Buitenboom. Maar door de aanhoudende regen kwam er weinig publiek. De deelnemende clubs hadden wat supporters meegenomen en dat was het. In de stromende regen werden de wedstrijden gespeeld en werd DCS de winnaar. In de finale werd het na een ruststand. DCS nam de strafschoppen beter en mocht aanvoerder Onur Ilbay de beker in ontvangst nemen uit handen van Theo van de Zand, de broer van wijlen Frans van de Zand door Hans Jansen Zevenaar - Voor trainers zijn toernooien ideale gele- genheden om spelers zoveel mogelijk minuten te laten maken.

Voor supporters en voetballiefhebbers is het ook een sociaal gebeuren. Na de vakantie weer naar het voetbalveld om elkaar weer te treffen. De wedstrijden om de derde en de vijfde plaats vonden plaats op de bijvelden en was een paraplu geen over- bodige luxe.

We hebben de nul gehouden, dat vind ik heel belangrijk. Maar de uitslag had ook wat hoger uit kun- nen vallen. Trainer Ico Bod vond dat in de eerste helft de linies te ver uit elkaar lagen. De finale ging tussen DCS en Babberich, twee teams die elkaar ook in de competitie zullen treffen.

Het werd een gelijk opgaande strijd met een terechte uitslag. Nesselaar is nieuw in de selectie van DCS. Ik ben goed opgevangen en voelde me al snel thuis. De inwoner van Zutphen wil nog niet spreken over een raamwerk. Familieleden voe- len zich soms uitgeput of wanhopig en machteloos. De grilligheid en het gebrek aan discipline bij de bor- derliner vraagt te veel van ze.

Deze onzekerheid en onmacht bij familieleden wordt nog begrijpelijker als je ziet hoe tegenstrijdig en dus verwarrend het gedrag van de borderliner voor de omgeving kan zijn. De cursus bestaat uit 8 bij- eenkomsten.

Er zijn nog plaatsen vrij. Ze worden gegeven in het theater aan de Tempelstraat 6 in Beuningen. Reserveren kan via de website: Dit museum met de groot- ste en meeste veelzijdige collectie modelvliegtuigen van heel Nederland is ie- dere tweede zondag van de maand te bezoeken.

De vliegtuigen in het mu- seum variëren van de Kitty Hawk waarmee de gebroe- ders Wright in het tijdperk van de luchtvaart inluidden tot de meest mo- derne Stealth-straaljager, en van beroemde vliegtui- gen als Spitfire, Mustang en Messerschmitt; tot voorbeel- den van onbekende maar in- genieuze ontwerpen. Ook de luchtlandingen van Market Garden zijn in het museum te beleven. Zij exposeren die week beelden, schilderijen, patchwork en quilts. Op zaterdag 1 en zondag 2 augustus is de expositie te bezoeken van Aan de Duitse grens ligt een heu- velachtig gebied met bos- sen, graslandjes, bosbeekjes en weidse uitzichten.

In dit stuwwallengebied, ge- naamd de Duivelsberg, ko- men door de verschillende grondsoorten, veel unieke bomen en planten voor. De IVN gaat dit terrein verken- nen tijdens een speurtocht. De start is om Kosten voor deelname aan de speurtocht zijn 2 euro per persoon. De camera moet zo bij verschillende personen terechtkomen die een foto maken van wat hen zin geeft in het leven. Hij acht zich rijk zonder huis en spullen. Vesseur mag de camera een week houden, daarna is de volgende foto- graaf aan de beurt.

Iedereen is welkom bij de Chinese ge- zondheidsoefeningen in het Goffertpark in Nijmegen. De lessen vinden plaats op de zondagen 26 juli, 2, 9, 16, 23 en 30 augustus. Gemeente Nijmegen staat garant voor leningen schoolbesturen NIJMEGEN - De gemeente Nijmegen staat garant voor de leningen die de school- besturen aangaan voor de renovatie en nieuwbouw van meerdere scholen in de stad.

De gemeente heeft de wet- telijke zorgplicht voor on- derwijshuisvesting. In is afgesproken dat school- besturen jaarlijks het totale budget voor onderwijshuis- vesting van de gemeente ontvangen en zelf beheren.

Met een gemeentegarantie wordt bij leningen bij de Staat een lager rentepercen- tage in rekening gebracht. Minder rente betalen bete- kent meer budget voor goede onderwijshuisvesting voor leerlingen én voor modern onderwijs in een eigentijds gebouw. Per jaar ontvangen de Nijmeegse schoolbestu- ren in totaal ruim 15 mil- joen euro voor het op peil brengen en houden van de onderwijshuisvesting.

Deel- nemers lopen mee in een processie naar de basiliek in Kevelaer en wonen daar diensten bij. Leden van fan- fare Wilhelmina uit Groes- beek omlijsten de bedevaart met hun muziek. Ook zin- gen koorleden van de paro- chie Cosmas en Damianus tijdens de dienst. Mensen die met de bus mee- willen, kunnen zich opge- ven bij de pastorieën van De Horst, Groesbeek centrum en Breedeweg.

Kosten 10 euro p. Vanuit 15 opstapplaatsen kan het publiek meevaren voor een tocht over de grote rivieren. De pendelboot is iedere dinsdag in de maanden juli en augustus toegankelijk. Kaartjes zijn aan boord te koop en fi etsen mogen mee. Teams van 6 tot 8 personen kunnen zich inschrijven tot zondag 20 september bij de bar in het wijkcentrum, via wijkcen- trumdebrink. Bij op- gave graag de naam van het team, de contactpersoon, het telefoonnummer en het e-mailadres vermelden.

De inschrijvingskosten zijn 5 euro per team. De co- ordinator is het aanspreek- punt voor de collectanten, is verantwoordelijk voor het verspreiden van de collecte- bussen en maakt een wijk- of straatindeling.

Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met Pame- la Zaat via of via pamela nationaalms- fonds. In Weurt moesten we dit keer door de Pastoor van der Marckstraat. Daar viel deze fantastische kleurrijke voortuin te bewonderen. Voor alle producten geldt, tenzij anders vermeld, maximaal 5 dezelfde aanbiedingen per klant.

Ci- neac doorlopend van Meer dan prachtige modelvliegtuigjes geven een compleet beeld van WO2 in de lucht: In een historisch leger- voertuig Dodge door het lokale gebied van Operatie Market Garden en het Rijn- landoffensief, voorafgegaan door bezoek aan de tijdelij- ke en vaste tentoonstelling van het Bevrijdingsmuseum met proeverij van Zweeds wittebrood, gebakken naar origineel recept uit WO2.

Proef de vrij- heid! Vrijheid à la carte. Demonstratie en proeverij van de Nederlandse menu- kaart in oorlogs- en bevrij- dingstijd: Cineac voor jong en oud, doorlopend van Operatie Market Garden, Rijnlandof- fensief etc.

Kijk voor meer informa- tie: Deze dienen digitaal en afge- drukt formaat 13 x 18 cm te worden ingezonden en moeten voorzien zijn van een titel, plaats van opna- me, naam, telefoonnum- mer en e-mail adres van de fotograaf. Schroom niet en tip ons. Beeldmateriaal is ook welkom. Beeld vanaf kb volstaat. Stuur uw tips naar redactie. Voor openingstijden zie sola-fabriekswinkel. Voor overige vestigingen en nogméér scherpe aanbiedingen zie: Kijk voor al onze aanbiedingen op www.

Deze wandelaars feliciteren elkaar met het uitlopen van de Vierdaagse met een dik verdiende kus. Helaas krijgen veel lopers van de Vierdaagse onderweg te maken met pijnlijke blaren onder hun voeten. Gelukkig staan overal langs de route hulpposten om deze blaren door te prikken. De Zevenheuvelenweg vormt elk jaar weer een pittige uitdaging tijdens de derde dag van de Vierdaagse, oftewel de dag van Groesbeek.

Geluk zat het weer dit jaar in ieder geval mee! Niet alleen tijdens de laatste dag van de Vierdaagse lopen wandelaars er opvallend bij, ook de rest van de dagen springt een aantal wandelaars zeker in het oog. Zoals altijd was het ook dit jaar vrijdags weer een drukte van jewelste op de Rijksweg in Malden. Slechts een paar honderd meter voor de start van de Via Gladiola, dé plek waar volgens vele wandelaars de intocht begint.

Alle vier de dagen verzamelen vele kinderen zich langs de route. De een om snoep of fruit uit te delen of lopers te voorzien van water, de ander om handtekeningen of souvenirs te verzamelen.

Het geven van een high fi ve is ook populair! Zoals elk jaar het geval is, liepen ook dit jaar weer vele wandelaars de laatse Vierdaagsedag in een bijzondere outfi t. Een van de bekendste gezichten die al jarenlang tijdens de Roze Woensdag en de rest van de Vierdaagsefeesten het publiek én de lopers in de Hertogstraat weet te vermaken, is Bennie Solo. Alles om ze het laatste stukje van de route door te helpen op weg naar de fi nish van de woensdag.

En willen lopers een high fi ve, dan kunnen ze die krijgen ook! Een van de bekendste gezichten die al jarenlang tijdens de Roze Woensdag en de rest van de High fi ve voor militairen tijdens Roze Woensdag Wij lopen de Vierdaagse mee vol levenslust en moed Fotografi e: Maaike van Helmond Terwijl het ene militaire korps de gehele Vierdaagse- afstand strak in het gelid loopt, maakt het andere korps wat meer plezier tijdens het lopen.

Meisjes gaan mee op de schouders, publiek wordt natgespoten met waterpistolen en ook de camera trekt vaak de aandacht van veel van deze militairen. Zo ook van deze militair!

Luister naar de verhalen op cd en lees mee met de rijk geïllustreerde boekjes. Leuk en leerzaam tegelijk. Inmiddels is meer dan 55 keer opgeruimd via de op- ruimkalender of met teams van bedrijven en organisa- ties. Hoewel de moed ons soms in de schoenen zakt, komen er toch steeds weer mensen helpen zodat de stranden schoon blijven on- danks de meute barbaren.

De stranden worden verder iedere ochtend opgeruimd door een mannelijke vrij- williger die anoniem wil blijven in samenwerking met de DAR en de wijkveger. Ook andere mensen ruimen geregeld spontaan op.

Een van de mooiste stukjes Nijmegen liggen er nu weer fraai bij voor de dieren en de mensen. Een mooie samen- werking tussen vrijwilligers al of niet georganiseerd en de DAR, Staatsbosbe- heer, Hotel Courage waar de opruimmaterialen staan en de gemeente Nijmegen die recent een vuilnisbak plaatste. Ook de Waalstranden zijn weer ontdaan van Vierdaagse-afval. Na vele omzwervingen is er eindelijk een nieuwe locatie gevonden.

Heel Nijmegen is welkom bij de muzikale opening op zaterdag 12 en zondag 13 september. Bezoekers kunnen dan kennismaken met alle docenten van MudansA onder het genot van Afrikaanse hapjes en Baziliaanse drankjes. Bo- vendien krijgt elke nieuwe cursist een drum cadeau.

Student start met comedyshow NijmegeN - Student Ame- rikanistiek Zuva Martens begint vanaf september een maandelijkse come- dyshow genaamd Comedy Complex. Vier comedians treden op. Een bekende comedian sluit de voor- stelling af. De show is iedere eerste woensdag van de maand te zien bij ongesubsidieerde cultuur- coöperatie Brebl in het oude Honigcomplex te Nij- megen. De eerste editie is op 2 september om Dat blijkt uit een groot internationaal onderzoek, gecoördineerd door hoogleraar radiothe- rapie Philip Poortmans van het Radboud UMC in Nijmegen.

Volgens Poort- mans is in het onderzoek gekeken naar patiënten die na de operatie alleen bestraling van de borst of de borstwand kre- gen en patiënten bij wie daarnaast ook de omlig- gende klierstreken werden bestraald. Autobrand vermoedelijk aangestoken NijmegeN - In de vroege zondagochtend heeft op de Dr. Schaepmanstraat in Nijmegen een kleine auto- brand gewoed. Daarbij is niemand gewond geraakt. De politie vermoedt dat de brand is aangestoken.

Buurtbewoners ontdekten rond 3. Brandweerlie- den hadden de brand snel onder controle. De auto raakte beschadigd aan een band en de wielkast. Volgens de politie zijn er sporen gevonden die op brandstichting wijzen.

Het NK duurt van donderdag 30 juli tot en met zondag 2 augustus en vindt plaats in het Olympisch sta- dion in Amsterdam. Twan Evers haalde medailles op het NK voor studenten.

Hij staat donderdag aan de start van het verspringen en za- terdag doet hij mee met het hinkstapspringen. Robin Scholten is vanwege een blessure voor het eerst sinds twee jaar actief.

Hij doet op donderdag en vrijdag mee bij de meerkamp. Winnaar is Mo- nique Willemsen uit Doe- tinchem. Tot slot zijn er prijzen verloot, namelijk die voor één van de dagwinnaars en voor de juiste voorspellers van de gele, groene en bol- letjestrui. Thijs Meijnen uit Aalten. Hans Groothuizen uit Bemmel. Maarten-Jan van Nunen uit Nijmegen en Bolletjestrui: Arno Pelkman uit Beneden-Leeuwen.

Betaal de andere helft pas over 2 jaar. Vraag naar de voorwaarden. De andere helft betaalt u over 2 jaar, zonder rente! Graag tot snel in onze showroom! Yaris Now 5-deurs v. Ook de wandelaars feestten en proostten gezellig mee met het toegestroomde publiek dat zich had verzameld op het Faberplein. Het dak ging er elke avond weer af op de vele feestlocaties van de Matrixx.

Zo ook bij Matrixx Live aan de Kade waar een keur aan grote namen het podium betrad. Niet alleen op de vele feestlocaties in het centrum kregen de feestvierders muzikale verrassingen voorgeschoteld, ook gewoon op straat vertoonden diverse muzikanten en orkesten hun muzikale kunsten. Jong en oud vermaakten zich prima tijdens de Vierdaagse- feesten. Los van het speciale kinderprogramma in de stad konden kinderen hun hart ophalen in de speeltuin bij de Kaaij.

Bezoekers van de Vierdaagsefeesten willen gezond, gevarieerd en lekker eten, bleek deze editie van de feesten uit onderzoek. Een behoefte waar op vele plekken in de stad in werd gespeeld. Bezoekers konden zich tegoed doen aan vele lekkernijen! Dit viertal had dan ook erg veel zin in hun avondje uit in de Molenstraat. Leuke muziek, een lekker drankje en heerlijk dansen! Niet alleen het lopen van de Vierdaagse is verslavend, ook het werken tijdens de Vierdaagsefeesten is voor velen iets waar ze elk jaar weer naar uitkijken.

Bezoekers van de Vierdaagsefeesten die even genoeg hadden van alle drukte, konden op meerdere plekken in de stad even heerlijk relaxen en tot rust komen. Een oase van rust temidden van alle drukte van de Nijmeegse Vierdaagsefeesten.

Zij konden onder andere hun hart ophalen bij het optreden van Johnny Gold op het Hertogplein. Toch voorkeur voor Engelstalig? Ook dat stond op zijn repertoire. Voor informatie of reserveringen: Alle reizen zijn inclusief vervoer per luxe touringcar. Verzorgde dagtochten zijn eendaagse reizen met o. De inhoud is per dagtocht verschillend. Wij werken aan het spoor Om het spoor in goede conditie te houden en stiller te maken, slijpen wij de rails.

Woont u in Wijchen of Nijmegen in de buurt van dit spoor, dan kunt u hinder ondervinden van het slijpgeluid. Wij hopen op uw begrip. Na het slijpen kan het treinverkeer een ander geluid maken. Dit zal na enkele weken weer verdwijnen. Meer inhoudelijke informatie kunt u vinden op www. Voor vragen verwijzen wij u graag naar de afdeling Publiekscontacten: Ouwehands Dierenpark is een beregave beleving rijker: Kom je ons ontmoeten?

Airco, LM-velgen, Elektrische ramen en spiegels Saar Glaap uit Nijmegen wordt 4 jaar vandaag en gefeliciteerd door opa Albert en oma Beppy. Proficiat Saar en een hele fijne dag! Kent u ook iemand die op woensdag jarig is en wilt u hem of haar verrassen met een reuzetaart?

Laat het ons dan weten! De taart wordt ter be- schikking gesteld door Banketbakkerij Looijenga en kan daar woensdag tot Mail de foto van de jarige als een apart JPG-bestand min.

De redactie verloot de taart onder alle inzendin- gen. Alleen de gelukkige winnaar krijgt bericht. Saar wordt 4 jaar vandaag! Ik ben daarom op zoek naar een standplaats in Nijmegen. De wijken Hatert, Winkelsteeg, Grootstal en Jonkerbos hebben mijn eer- ste voorkeur. Uiteraard is een standplaats elders ook zeer welkom. Wie deze visuele taal onder de knie wil krijgen kan na de zo- mer terecht in wijkcentrum Burghardt in Nijmegen.

De cursus bestaat uit 12 lessen. De lessen worden elke woens- dag gegeven tussen Meer info of opge- ven kan via: Joep is een ontzettend ener- giek hondje, die ervan houdt lange wandelingen te maken en lekker te kunnen rennen.

Ook vindt hij het fi jn om op rustige momenten lekker bij je te komen liggen. Kleine kinderen vindt Joep een beetje spannend, maar grotere kinderen zijn geen probleem voor hem. Momenteel kan Joep zijn energie niet goed kwijt, wat zich uit in ongewenst ge- drag. Zijn huidige baasje van 89 jaar, lukt het niet meer om dit gedrag te corrigeren. Wij zijn dan ook zeer drin- gend op zoek naar iemand die bereid is om met Joep aan de slag te gaan en die veel met hem wil wandelen en spelen.

Joep is een zeer intelligent hondje die veel kan leren. The human mind has no firewall like a computer meaning that we human beings are extremely vunerable to mind reading and mind control. How these attacks are applied.

Com in total about million words by almost 20, bloggers. More generally, plausible deniability can also apply to any act that leaves little or no evidence of wrongdoing or abuse. This is usually the biggest hurdle for some people. He was asked to write a book on Snowdens story and that of the journalists working with him. Discover why BlackBerry is the leading smartphone device solution. Almost anybody can become a temporary target of these horrible electronic weapons.

Taking again SVR on unigrams as our starting point, this group contains 11 males and 16 females. Although I cannot confirm everything Robert Duncan has written down, his document contains a lot of explanations and backgrounds for things going on in our world and attacks on targeted individuals.

European culture destruction There is no visible policy of protecting the cultures of the EU countries. This apparently colours not only the discussion topics, which might be expected, but also the general language use. Recognition accuracy as a function of the number of principal components provided to the systems, using normalized character 5grams. This process can only be reverted by a war. Also, because most of this technology uses high frequency bands, the walls of your house or office are no barrier for these signals and distances can be hundreds of meters.

So Theo had to be killed by a muslim. It is fine with them if the target commits suicide or dies in a constructed car accident. Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Powered by Dragonballsuper Youtube Download animeshow. And they have been successful Furthermore, we will need to build classifiers to distinguish between individual user accounts, shared user accounts, accounts controlled by boards of editors, and tweetbots.

For this reason, we did all classification with SVR and LP twice, once building a male model and once a female model. We can now observe various distinguishing tokens which were so far lost in the dense cloud of words. From each user s tweets, we removed all retweets, as these did not contain original text by the author. The exception also leads to more varied classification by the different systems, yielding a wide range of scores. The sheeple celebrating Macrons victory at the bottom of the pyramid.

Op een plan and hahaha It is against the law to perform mind reading, mind control, mind rape, on a person, it is a violation of human rights. Being an athlete, you might be alerted and think something strange is going on and complain about this. It can be installed on any Smartphones and tablets. R Development Core Team , R: This has become known by a nowdeceased Jesuit priest Father Malachi Martin who wrote a book about this event. Finding that your cell phone was been stolen can be a gutwrenching experience Hiernaa vertelden 70e nano varkenshaas cv.

Original 4gram About K features. May 2, From 1: Amber kijkt Liz even aan en zegt dan: We will illustrate the options we explored with the Hahaha ik geloof dat meneer Bee heeft ingezet op een plan vr het slapen ; ng hahaha I believe that mister B has opted for a plan before sleeping ng which after preprocessing becomes hahaha ik geloof dat meneer bee heeft ingezet op een plan voor het slapen ng The first option for machine learning features is a traditional one.

We do also see more expressions of self, with ik I and first person verbs such as wil want and heb have , but these are much less distinguishing. Let us all try to stop this and jail them all. With the illegal bombings, without any hard evidence and bypassing the UN security council, we are again seeing the psychopatic behaviour of the failing Western world New World Order masters and their puppets: What we see is that the USA and Israel are starting to separate themselves from international agreements made in the past.

Technology has been developed and refined the last decades They are used to drive the target outofhismind, insane, resulting in suicide, collapse into a psychiatric patient, criminal behaviour, i. Tergiversatemeans "to change repeatedly ones attitude or opinions with respect to a cause, subject, etc.

More downloads are available at the Git repository.