Streepje nneuken

Dat deel van de Bijbel wat inclusief is als het uitkomt, maar exclusief als er op de gewelddadige natuur van dat bijbeldeel wordt gewezen. Opruiing is toch aanzetten tot het plegen van een strafbaar feit? Is die pedagogische tik nou wel of niet strafbaar? Als een pedagogische tik strafbaar is, dan is het inderdaad opruiing en is het begrijpelijk, is het niet strafbaar dan blijf ik er moeite mee hebben. Ondanks het feit dat ik je punt over context begrijp.

Ik deel je mening, als het niet strafbaar is, is dit inderdaad een vreemde zaak. Billenkoek kan keihard zijn, en er is ook nog het schaamte effect als het in het openbaar gebeurt.

Met een lineaal kan je ook goed schade aanbrengen. Als die idioot de bijbel letterlijk neemt, dan wil hij een roede gebruiken. Je kan dit dus inderdaad zien als aanzetten tot kindermishandeling, en iemand die dermate fundamentalistisch idioot is dat hij zijn brein weigert te gebruiken en claimt in zijn geloof te worden beperkt, die mag je wat mij betreft goed in de gaten houden. Maar hij zal zichzelf wel weer als slachtoffer zien CatharinaBE schreef op vrijdag 11 september Een overgroot deel van de Nederlanders delen zijn mening dat een pedagogische tik moet kunnen.

Met het aanbevelen van een pedagogische tik wat - aangezien je je het afvroeg - een niet harde en niet impulsieve tik is , zet je trouwens niet aan tot kindermishandeling. Het verschil tussen beiden is enorm, zelfs in onze samenleving die zo dol is op simplificieren en generaliseren.

Dus omdat hij priester is mag hij niet zijn eigen kinderen een corrigerende tik geven. Dat lijkt me nogal overdreven. Van een draai om z'n oren is zelden iemand slechter geworden. HlpDsK schreef op vrijdag 11 september Veel vaders wiens kinderen in de categorie mishandeld vallen [ Wat me opviel is dat-ie allemaal boeken van ene Creflo Dollar in de kast had staan, een Amerikaanse prediker van het soort "als je maar hard genoeg gelooft word je heel erg rijk en gelukkig", die vooral zelf erg rijk van hun "bediening" worden.

Een rits van dit soort boeken werd door de camera ook nog even extra duidelijk in beeld gebracht. Hij verdient ook geld met de verkoop van dit soort werk. Wat me verder opviel is dat hij een erg manipulatieve manier heeft van het toespreken van zijn gehoor en op een erg fout-gelikte manier z'n visie op tv uitlegt. Als iemand daar jeuk van krijgt kan ik het me levendig voorstellen.

Dat kreeg ik zelf namelijk ook. Niet in de laatste plaats omdat het weer een lekker fout getuigenis in de landelijke media is. Even inhoudelijk op de citaten uit Spreuken ingaand: Mijn overweging zou zijn in hoeverre de genoemde tuchtigingsmethoden cultureel gebruikelijk waren.

Los daarvan denk ik eens een keer een tik best een probaat middel kan zijn. Ik vind het alleen erg lastig om zonder praktijkervaring met kinderen opvoeden daar verder iets zinnigs op te zeggen. Met praktijkgerichte teksten is het nogal eens zo dat je eerst ervaring met de betreffende materie moet krijgen voordat je echt begrijpt dat het waar is wat er staat.

Het is jammer dat ik de betreffende preek nergens online kan vinden, want ik ben wel benieuwd hoe hij de betreffende dingen nu echt gebracht heeft FunkyTrip Funky vidi vici! Dan moet die man uitkijken, want volgens het gelinkte bericht ging het om de billen de twee zachte kussentjes die God blijkbaar geschapen heeft voor dit doel. Gebruik van een roede valt daar niet onder. Een zachte tik zal dan een ongewenste intimiteit zijn, een harde tik kindermishandeling.

Daar priesters in beide categorieen nogal een reputatie hebben opgebouwd, is het verstandig als die man begint met zijn hersenen te gebruiken.

Eens moet de eerste keer zijn. Zoekt hij dat bij zijn publiek eerst uit? Want misschien vind een van zijn gemeentegenoten een bloedneus een acceptabel gevolg van een pedagogische tik.

Dan kan de predikant zijn handen in onschuld wassen? Je negeert ook het punt waar het in dit topic mede omgaat: Waarschijnlijk te weinig pedagogische tikken gehad in zijn jeugd. Albantar Moderator General Chat. Een corrigerende tik is gewoon een heel efficiënt correctiemiddel. Een straf moet namelijk onmiddellijk toegepast worden wil hij effectief zijn. Te hard, te vaak, te, te, te, slaan is pure mishandeling. Ze wist daarmee ook meteen dat het echt menens was, en in beide gevallen heeft ze, nadat ze gekalmeerd was, spontaan haar excuses aangeboden voor haar wangedrag.

Albantar schreef op vrijdag 11 september Veel vaders wiens kinderen in de categorie mishandeld vallen zullen volhouden dat ze alleen wat corrigerende pedagogische tikken hebben uitgedeeld.

Het enige wat telt als je naar het politiebureau moet komen voor opruiing is of waar je toe oproept wel of niet verboden is door de wet. Als ze dat elke week gaan doen, dan wordt het treiteren, maar nu is het een correcte aanpak van de zaak. Tjsa, als je een pedagogische tik vindt vallen onder kindermishandeling, dan is het inderdaad terecht dat hij wordt opgeroepen. LOL, Tsja, als je als verdachte moet gaan bewijzen dat je onschuldig bent, ja dan is het inderdaad fout en van belang dat hij niet gaat uitleggen wat hij bedoelt.

Daar kun je het mee oneens zijn, maar men houdt zich aan de regels. De man is toch niet veroordeeld? Als er aantijgingen tegen je gemaakt word, dan is het verstandig daar op te reageren. Maar dan moet je wel intelligent reageren, en dat doet de predikant niet.

Door de corrigerende tik te verbieden, respecteert de overheid de christelijke waarden in Nederland niet. De overheid hoeft de christelijke waarden helemaal niet te respecteren.

Link doet het niet Jammer ik had het graag gelezen. Ik kwam op die link via http: Je mist het streepje in je url op het einde. Grijze Vos schreef op zaterdag 12 september Precies datgene waar ik en als ik de mensen hier 'n beetje ken en vrijwel iedereen hier 'n hekel aan heeft.

Waarom niet zelf denken? Waarom niet zelf motieven en argumenten aandragen? De mening is duidelijk "een pedagogische tik moet kunnen". Maar waarom zo'n onderbouwing? Waarom wil die predikant niet zelf denken?

Anyway, ik had 't alleen aangehaald als voorbeeld dat mensen wel degelijk doen en laten "omdat het in de bijbel staat". CatharinaBE schreef op maandag 14 september Overigens is het een misverstand dat die mensen die doen en laten "omdat het in de bijbel staat" niet zelf nadenken. Ze doen dat wel degelijk: Ze praten er met anderen over en die discussies kunnen behoorlijk verhit worden.

Meestal zijn er in een kerkgemeenschap maar een paar dogma's waar er overeenstemming over is. Ik krijg het idee dat je jezelf schaart onder de verlichte denkers. In je andere berichten wordt de predikant direct als 'idioot' weggezet.

Ben je niet vooringenomen? De discussies tussen een al dan niet op de Bijbel gebasseerd standpunt en menselijke ratio 'voortschrijdend' inzicht zijn al zo oud als de Bijbel, of nog wel ouder. In de Griekse oudheid waren deze discussies er ook al. Het er kennen van de beperkingen van de menselijke geest is mogelijk het hoogste niveau van kennis, ik weet het niet zei Einstein niet zoiets.

Wel weet ik dat het volkomen legitiem moet zijn - in een land dat zich democratie noemt - dat iemand zijn denkbeelden op de Bijbel basseert, en mag uitdragen. De dominee is daarmee geen idioot, nog per definitie onnadenkend. En verder moet de overheid gepaste afstand nemen van het prive domein op gebied van o. Zover ik nu gelezen heb zet de dominee niet aan tot kindermishandeling. Iedereen gelooft iets al dan niet impliciet. En dat is waar die bijbelmensen als de predikant de "fout" in gaan: Door hun beginaanname dat de bijbel onfeilbaar is, is het voortschrijdende inzicht niet mogelijk, en krijg je onzinnige toespraken en preken als van die predikant.

De generaal die op het slagveld alleen maar naar de veters van een paar soldaten kijkt. Van zo iemand mag je toch meer inzicht of terughoudendheid verwachten. En vooral dat laatste gaat die man de fout in, en daar denkt hij inderdaad niet na; of het een niet kunnen of niet willen nadenken is, dat laat ik in het midden. Als er geen voortschrijdend inzicht en het vermogen tot verder kijken dan alleen het geschreven woord zou bestaan onder religieuzen, dan zou de Kerkelijke leer al eeuwen hetzelfde zijn geweest.

Wat niet het geval is ondanks het feit dat religieuzen als beginaanname nemen dat de Bijbel onfeilbaar is. Want voor religieuze is de Bijbel misschien wel onfeilbaar, maar interpretaties van mensen niet.

En dat dualisme is religieuzen zeer goed bekend. Verder is "onzinnig" een leuke typering van de toespraken en preken van die predikant maar niet meer dan dat.

Behalve wat krantenartikels weten noch jij, noch ik wat die predikant precies in zijn preken heeft gezegd. En eerlijk gezegd vind ik het behoorlijk kortzichtig om op een krantenartikel je mening over de inhoud van een preek te baseren.

Dat je een mening heb over de geciteerde uitspraken, vind ik begrijpelijk. Al hou ik een slag achter de arm omdat ik niet weet in hoeverre die uitspraken wel of niet uit hun context zijn gerukt. Over in kringentjes lopen gesproken: Wat zou voor jou het bewijs van nadenken zijn?

Als ze de Bijbel links laten liggen? Jij verwacht van iemand met invloed of macht een bepaalde inzicht. En ik wil wedden dat ik minder vaak teleurgesteld raak dan jij Want echt: Verantwoordelijkheid is niet iets wat je kan overdragen.

Was dat trouwens niet een van de verwijten aan de religieuzen: Dat ze op die manier hun verantwoordelijkheid proberen te ontlopen? De homofoben nemen dat deel uit het OT letterlijk. Dat kun je "nadenken" noemen als je heel aardig wilt zijn, maar nadenken gaat toch wel een heel stuk verder. Ook een aap kan leren om "slim" te zijn als dat in het eigen voordeel is. De beste man denkt blijkbaar dat zijn religie iets is wat hem boven de wet plaatst.

Dat is wat ik idioot vind. Vraag het maar aan de mier. En afstappen van het absolute geloof in het eigen gelijk, en leren met argumenten te komen die algemeen bruikbaar zijn, ipv alleen met de aanname dat de bijbel infeilbaar is. Blijkbaar zijn we het eens dat de predikant een voorbeeld is waar het niet samengaat? Dat betekent niet dat een opruier niet in de problemen hoeft te komen. Milosevic zal ook nooit zelf een moslim gedood hebben, maar ik neem aan dat je het met me eens is dat ook hij verantwoordelijk is?

Dat komt door het cherrypicken dat ze doen: Albantar schreef op dinsdag 15 september Alles wat erin staat is dus gestoeld op de toenmalige cultuur en gewoontes, en kan niet 1: Alles moet in het cultureel-antropologisch-historische perspectief gezien worden.

In de meeste Protestante kerken wordt discussie neergeslagen, en als een hele groep andere denkbeelden heeft over bepaalde zaken, dan splitsen ze zich af en gaan ze hun eigen kerk vormen. Zo niet in de Katholieke Kerk, daar worden tot in zeer hoge mate discussie en meningsverschillen getolereerd en zelfs aangemoedigd. Het lijkt misschien voor buitenstaanders wel alsof de Paus voor een Katholiek zowat de Alfa en Omega is, maar dat is in de praktijk zeker niet zo; ik heb nog nooit zoveel mensen kritisch horen praten over de Paus als binnen de Katholieke Kerk.

Dit terzijde, terugkomend op bestraffingen: Een zoon die niet naar zijn vader luistert krijgt tegenwoordig geen stokslagen meer, maar wordt op andere manieren gestraft: Als de vrijheid van onderwijs resulteert in maatschappelijke problemen, dan mag moet?

Verder is iemand die een tweeduizend jaar oud boek compleet letterlijk neemt wel degelijk een idioot en onbegrijpend, omdat elk boek in context moet worden gezien. Veel geboden in de bijbel waren zinvol in die periode, maar niet nu. Maar de decaloog 10 geboden zijn tijdloos of jij moet vinden dat bijv. Welke maatschappelijke problemen constateer je zoal?

Een verschil van mening over hoe je iemand onderwijs geeft lijkt me geen maatschappelijk probleem. Voor wat je moet leren zijn er bijv. Voor de rest hebben we de grondwet die duidelijk kaders stelt voor wat in het prive en het publieke domein hoort. Dat er modieuze tendenzen zijn het ene grondwetartikel meer gewicht te geven dan het andere doet hier niets aan af. Die van de Verlichting? Die van het feminisme? Die van minister Plasterk of wie of wat doen ook? En welke geboden zijn niet meer zinvol?

Ik kan me niet helemaal aan de indruk onttrekken dat je de Bijbel nog niet zo heel vaak gelezen hebt? Noem eens wat concreets? Maar de decaloog 10 geboden zijn tijdloos. Het is waar dat ook binnen de vele kerken die er zijn geen consistente interpretatie is van de Bijbel.

Zegt dat iets over de Bijbel, of over de mensen die hem lezen? Zover ik kan zien praten we in deze hele thread over de aanname van kindermishandeling. Bewezen is dat niet. Jouw reacties lijken erop dat je al vind dat het bewezen is en de dominee maar het tegendeel moet bewijzen.

Welke nummering gebruik je dan, CP? Of misschien de originele Joodse nummering? Captain Proton schreef op dinsdag 15 september Ontopic zag ik vandaag dit artikel: Waar ik sympathie kan opbrengen voor een corrigerende tik hoewel ik deze zelf hoop niet nodig te hebben en al helemaal niet geloof in het idee dat ouders de zelfintegriteit van kinderen moeten respecteren alsof het volwassenen zijn, klinkt "Daarmee mag je doorgaan tot de wil van het kind is gebroken" wel als aanzetten tot kindermishandeling Poppetje gezien, kastje toe.

Marzman They'll never get caught. Als er daadwerkelijk opgeroepen werd tot mishandeling heb je gelijk. De genoemde link die je gaf ik heb de preek niet beluisterd, alleen de website gelezen bevestigd alleen maar dat de dominee uit zijn preek uit zijn verband wordt gerukt. Letterlijk staat er op http: Ik ben vóór een maatschappelijke discussie over opvoeding en kindermishandeling maar tegen justitiële inmenging in religieuze zaken.

Ik ben bereid hierover een open debat aan te gaan met iedereen, mits hij of zij de moeite neemt om de bewuste passage in de context te beluisteren. De ophef is ontstaan omdat uitspraken uit de context zijn genomen van een gezond gezin, een relevante kerk en gebalanceerd onderwijs.

CatharinaBE schreef op dinsdag 15 september Dat jouw aanname uiteindelijk waarschijnlijk correct is een rechter zal hier nog steeds over moeten oordelen betekent niet dat dat je terecht die aaname deed aan de hand van de eerste krantenartikel. Ondanks het feit dat je conclusies uiteindelijk goed zijn, waren het voorbaardige conclusies. Website counter, Dating sites rating Dating nd de beste datingsites.

Elke dag komen er leuke nieuwe profielen bij, laat ze niet wachten en begin Een Facebook. Sex tape film release datum in het verenigd koninkrijk. After that last kiss, Grace stood up from the couch, moved back to the kitchen island where she left her phone, and said she would call herself a car.

And he goes, Oh, you mean second date? But he reached out first. He probably moved my hand to. Most popular, er wordt vaak gezegd dat de gratis adult dating srices Poolse vrouwen de mooiste ter wereld rloren onafhankelijkheid, een aantal opstanden, de onderdrukking en de verbanning van de mannelijke patriotten naar het verre en koude Siberië door de Russen heeft geleid tot een.

Alles is tenslotte persoonlijke smaak en net als in de culinaire wereld, regio gebonden. Cookies bi maakt gebruik van cookies, onder andere om de website te analyseren, het kristen dejtingsida gratis gebruiksgemak te vergroten en advertenties te tonen. Delft biedt jou de ideale mix voor een onvergetelijke. Milf, amateur sex, buitensex.

Team House of Pleasure. Voor gratis en betaald sexcontact, sexparty's en het ruilen, kopen verkopen van nieuwe en gebruikte sexartikelen. Grotere gangbangs doen wij liefst met 2 dames tegelijk. Erotische Japanse massage video Dillion Harper hete massage leidt tot seks. Don en Ad, Rijschool69 en Porno Bob. Deze kost 60 euro dag en nacht te betalen bij aankomst Alles beschikt over de nodige veiligheid en discretie, winkel, apotheker en bakker zeer kortbij de stad op 6 min met bus.

Lees meer, lees meer, belgië, bezoek website. A2 de A50 en de A59 tussen Eindhoven en den-Bosch ik ontvang gezellig in huiselijke sfeer. Gratis Sexkontakte Frauen suchen Sextreffen date hier Kostenlos boer zoekt vrouw thuringen Girls und Kostenlos ficken. Indien jij er voor open staat laat ik mijn vrouw. By man vrouw seks erotische massage waasland Solomio sex Geile neukfotos; Buiten sexfilm; Naakt. Vind of bied uw tweedehands Contact - MSN-contact aan. By online sex chatt gratis neukfilmpjes Pornosex Sinnliche erotische massage cam to cam sex chat free fulda.

Anale Seks Films Swingersclub Nederland.

..

Gratis neukfilms b2b massage utrecht
Dat deel van de Bijbel wat inclusief is als het uitkomt, maar exclusief als er op de gewelddadige natuur van dat bijbeldeel wordt gewezen. Opruiing is toch aanzetten tot het plegen van een strafbaar feit? Is die pedagogische tik nou wel of niet strafbaar? Als een pedagogische tik strafbaar is, dan is het inderdaad opruiing en is het begrijpelijk, is het niet strafbaar dan blijf ik er moeite mee hebben.

Ondanks het feit dat ik je punt over context begrijp. Ik deel je mening, als het niet strafbaar is, is dit inderdaad een vreemde zaak. Billenkoek kan keihard zijn, en er is ook nog het schaamte effect als het in het openbaar gebeurt. Met een lineaal kan je ook goed schade aanbrengen. Als die idioot de bijbel letterlijk neemt, dan wil hij een roede gebruiken. Je kan dit dus inderdaad zien als aanzetten tot kindermishandeling, en iemand die dermate fundamentalistisch idioot is dat hij zijn brein weigert te gebruiken en claimt in zijn geloof te worden beperkt, die mag je wat mij betreft goed in de gaten houden.

Maar hij zal zichzelf wel weer als slachtoffer zien CatharinaBE schreef op vrijdag 11 september Een overgroot deel van de Nederlanders delen zijn mening dat een pedagogische tik moet kunnen. Met het aanbevelen van een pedagogische tik wat - aangezien je je het afvroeg - een niet harde en niet impulsieve tik is , zet je trouwens niet aan tot kindermishandeling.

Het verschil tussen beiden is enorm, zelfs in onze samenleving die zo dol is op simplificieren en generaliseren. Dus omdat hij priester is mag hij niet zijn eigen kinderen een corrigerende tik geven. Dat lijkt me nogal overdreven. Van een draai om z'n oren is zelden iemand slechter geworden. HlpDsK schreef op vrijdag 11 september Veel vaders wiens kinderen in de categorie mishandeld vallen [ Wat me opviel is dat-ie allemaal boeken van ene Creflo Dollar in de kast had staan, een Amerikaanse prediker van het soort "als je maar hard genoeg gelooft word je heel erg rijk en gelukkig", die vooral zelf erg rijk van hun "bediening" worden.

Een rits van dit soort boeken werd door de camera ook nog even extra duidelijk in beeld gebracht. Hij verdient ook geld met de verkoop van dit soort werk.

Wat me verder opviel is dat hij een erg manipulatieve manier heeft van het toespreken van zijn gehoor en op een erg fout-gelikte manier z'n visie op tv uitlegt. Als iemand daar jeuk van krijgt kan ik het me levendig voorstellen. Dat kreeg ik zelf namelijk ook. Niet in de laatste plaats omdat het weer een lekker fout getuigenis in de landelijke media is. Even inhoudelijk op de citaten uit Spreuken ingaand: Mijn overweging zou zijn in hoeverre de genoemde tuchtigingsmethoden cultureel gebruikelijk waren.

Los daarvan denk ik eens een keer een tik best een probaat middel kan zijn. Ik vind het alleen erg lastig om zonder praktijkervaring met kinderen opvoeden daar verder iets zinnigs op te zeggen. Met praktijkgerichte teksten is het nogal eens zo dat je eerst ervaring met de betreffende materie moet krijgen voordat je echt begrijpt dat het waar is wat er staat. Het is jammer dat ik de betreffende preek nergens online kan vinden, want ik ben wel benieuwd hoe hij de betreffende dingen nu echt gebracht heeft FunkyTrip Funky vidi vici!

Dan moet die man uitkijken, want volgens het gelinkte bericht ging het om de billen de twee zachte kussentjes die God blijkbaar geschapen heeft voor dit doel.

Gebruik van een roede valt daar niet onder. Een zachte tik zal dan een ongewenste intimiteit zijn, een harde tik kindermishandeling. Daar priesters in beide categorieen nogal een reputatie hebben opgebouwd, is het verstandig als die man begint met zijn hersenen te gebruiken. Eens moet de eerste keer zijn. Zoekt hij dat bij zijn publiek eerst uit? Want misschien vind een van zijn gemeentegenoten een bloedneus een acceptabel gevolg van een pedagogische tik.

Dan kan de predikant zijn handen in onschuld wassen? Je negeert ook het punt waar het in dit topic mede omgaat: Waarschijnlijk te weinig pedagogische tikken gehad in zijn jeugd.

Albantar Moderator General Chat. Een corrigerende tik is gewoon een heel efficiënt correctiemiddel. Een straf moet namelijk onmiddellijk toegepast worden wil hij effectief zijn. Te hard, te vaak, te, te, te, slaan is pure mishandeling. Ze wist daarmee ook meteen dat het echt menens was, en in beide gevallen heeft ze, nadat ze gekalmeerd was, spontaan haar excuses aangeboden voor haar wangedrag. Albantar schreef op vrijdag 11 september Veel vaders wiens kinderen in de categorie mishandeld vallen zullen volhouden dat ze alleen wat corrigerende pedagogische tikken hebben uitgedeeld.

Het enige wat telt als je naar het politiebureau moet komen voor opruiing is of waar je toe oproept wel of niet verboden is door de wet. Als ze dat elke week gaan doen, dan wordt het treiteren, maar nu is het een correcte aanpak van de zaak.

Tjsa, als je een pedagogische tik vindt vallen onder kindermishandeling, dan is het inderdaad terecht dat hij wordt opgeroepen. LOL, Tsja, als je als verdachte moet gaan bewijzen dat je onschuldig bent, ja dan is het inderdaad fout en van belang dat hij niet gaat uitleggen wat hij bedoelt. Daar kun je het mee oneens zijn, maar men houdt zich aan de regels.

De man is toch niet veroordeeld? Als er aantijgingen tegen je gemaakt word, dan is het verstandig daar op te reageren. Maar dan moet je wel intelligent reageren, en dat doet de predikant niet.

Door de corrigerende tik te verbieden, respecteert de overheid de christelijke waarden in Nederland niet. De overheid hoeft de christelijke waarden helemaal niet te respecteren.

Link doet het niet Jammer ik had het graag gelezen. Ik kwam op die link via http: Je mist het streepje in je url op het einde. Grijze Vos schreef op zaterdag 12 september Precies datgene waar ik en als ik de mensen hier 'n beetje ken en vrijwel iedereen hier 'n hekel aan heeft. Waarom niet zelf denken? Waarom niet zelf motieven en argumenten aandragen? De mening is duidelijk "een pedagogische tik moet kunnen".

Maar waarom zo'n onderbouwing? Waarom wil die predikant niet zelf denken? Anyway, ik had 't alleen aangehaald als voorbeeld dat mensen wel degelijk doen en laten "omdat het in de bijbel staat".

CatharinaBE schreef op maandag 14 september Overigens is het een misverstand dat die mensen die doen en laten "omdat het in de bijbel staat" niet zelf nadenken. Ze doen dat wel degelijk: Ze praten er met anderen over en die discussies kunnen behoorlijk verhit worden. Meestal zijn er in een kerkgemeenschap maar een paar dogma's waar er overeenstemming over is. Ik krijg het idee dat je jezelf schaart onder de verlichte denkers.

In je andere berichten wordt de predikant direct als 'idioot' weggezet. Ben je niet vooringenomen? De discussies tussen een al dan niet op de Bijbel gebasseerd standpunt en menselijke ratio 'voortschrijdend' inzicht zijn al zo oud als de Bijbel, of nog wel ouder.

In de Griekse oudheid waren deze discussies er ook al. Het er kennen van de beperkingen van de menselijke geest is mogelijk het hoogste niveau van kennis, ik weet het niet zei Einstein niet zoiets. Wel weet ik dat het volkomen legitiem moet zijn - in een land dat zich democratie noemt - dat iemand zijn denkbeelden op de Bijbel basseert, en mag uitdragen. De dominee is daarmee geen idioot, nog per definitie onnadenkend.

En verder moet de overheid gepaste afstand nemen van het prive domein op gebied van o. Zover ik nu gelezen heb zet de dominee niet aan tot kindermishandeling. Iedereen gelooft iets al dan niet impliciet. En dat is waar die bijbelmensen als de predikant de "fout" in gaan: Door hun beginaanname dat de bijbel onfeilbaar is, is het voortschrijdende inzicht niet mogelijk, en krijg je onzinnige toespraken en preken als van die predikant.

De generaal die op het slagveld alleen maar naar de veters van een paar soldaten kijkt. Van zo iemand mag je toch meer inzicht of terughoudendheid verwachten. En vooral dat laatste gaat die man de fout in, en daar denkt hij inderdaad niet na; of het een niet kunnen of niet willen nadenken is, dat laat ik in het midden. Als er geen voortschrijdend inzicht en het vermogen tot verder kijken dan alleen het geschreven woord zou bestaan onder religieuzen, dan zou de Kerkelijke leer al eeuwen hetzelfde zijn geweest.

Wat niet het geval is ondanks het feit dat religieuzen als beginaanname nemen dat de Bijbel onfeilbaar is. Want voor religieuze is de Bijbel misschien wel onfeilbaar, maar interpretaties van mensen niet. En dat dualisme is religieuzen zeer goed bekend. Verder is "onzinnig" een leuke typering van de toespraken en preken van die predikant maar niet meer dan dat. Behalve wat krantenartikels weten noch jij, noch ik wat die predikant precies in zijn preken heeft gezegd. En eerlijk gezegd vind ik het behoorlijk kortzichtig om op een krantenartikel je mening over de inhoud van een preek te baseren.

Dat je een mening heb over de geciteerde uitspraken, vind ik begrijpelijk. Al hou ik een slag achter de arm omdat ik niet weet in hoeverre die uitspraken wel of niet uit hun context zijn gerukt. Over in kringentjes lopen gesproken: Wat zou voor jou het bewijs van nadenken zijn? Als ze de Bijbel links laten liggen? Jij verwacht van iemand met invloed of macht een bepaalde inzicht. En ik wil wedden dat ik minder vaak teleurgesteld raak dan jij Want echt: Verantwoordelijkheid is niet iets wat je kan overdragen.

Was dat trouwens niet een van de verwijten aan de religieuzen: Dat ze op die manier hun verantwoordelijkheid proberen te ontlopen? De homofoben nemen dat deel uit het OT letterlijk. Dat kun je "nadenken" noemen als je heel aardig wilt zijn, maar nadenken gaat toch wel een heel stuk verder. Ook een aap kan leren om "slim" te zijn als dat in het eigen voordeel is.

De beste man denkt blijkbaar dat zijn religie iets is wat hem boven de wet plaatst. Dat is wat ik idioot vind. Vraag het maar aan de mier. En afstappen van het absolute geloof in het eigen gelijk, en leren met argumenten te komen die algemeen bruikbaar zijn, ipv alleen met de aanname dat de bijbel infeilbaar is. Blijkbaar zijn we het eens dat de predikant een voorbeeld is waar het niet samengaat?

Dat betekent niet dat een opruier niet in de problemen hoeft te komen. Milosevic zal ook nooit zelf een moslim gedood hebben, maar ik neem aan dat je het met me eens is dat ook hij verantwoordelijk is? Dat komt door het cherrypicken dat ze doen: Albantar schreef op dinsdag 15 september Alles wat erin staat is dus gestoeld op de toenmalige cultuur en gewoontes, en kan niet 1: Alles moet in het cultureel-antropologisch-historische perspectief gezien worden.

In de meeste Protestante kerken wordt discussie neergeslagen, en als een hele groep andere denkbeelden heeft over bepaalde zaken, dan splitsen ze zich af en gaan ze hun eigen kerk vormen. Zo niet in de Katholieke Kerk, daar worden tot in zeer hoge mate discussie en meningsverschillen getolereerd en zelfs aangemoedigd. Het lijkt misschien voor buitenstaanders wel alsof de Paus voor een Katholiek zowat de Alfa en Omega is, maar dat is in de praktijk zeker niet zo; ik heb nog nooit zoveel mensen kritisch horen praten over de Paus als binnen de Katholieke Kerk.

Dit terzijde, terugkomend op bestraffingen: Een zoon die niet naar zijn vader luistert krijgt tegenwoordig geen stokslagen meer, maar wordt op andere manieren gestraft: Als de vrijheid van onderwijs resulteert in maatschappelijke problemen, dan mag moet? Verder is iemand die een tweeduizend jaar oud boek compleet letterlijk neemt wel degelijk een idioot en onbegrijpend, omdat elk boek in context moet worden gezien.

Veel geboden in de bijbel waren zinvol in die periode, maar niet nu. Maar de decaloog 10 geboden zijn tijdloos of jij moet vinden dat bijv. Welke maatschappelijke problemen constateer je zoal? Een verschil van mening over hoe je iemand onderwijs geeft lijkt me geen maatschappelijk probleem. Voor wat je moet leren zijn er bijv.

Voor de rest hebben we de grondwet die duidelijk kaders stelt voor wat in het prive en het publieke domein hoort. Dat er modieuze tendenzen zijn het ene grondwetartikel meer gewicht te geven dan het andere doet hier niets aan af. Die van de Verlichting? Die van het feminisme?

Die van minister Plasterk of wie of wat doen ook? En welke geboden zijn niet meer zinvol? Ik kan me niet helemaal aan de indruk onttrekken dat je de Bijbel nog niet zo heel vaak gelezen hebt? Noem eens wat concreets? Maar de decaloog 10 geboden zijn tijdloos. Het is waar dat ook binnen de vele kerken die er zijn geen consistente interpretatie is van de Bijbel.

Zegt dat iets over de Bijbel, of over de mensen die hem lezen? Zover ik kan zien praten we in deze hele thread over de aanname van kindermishandeling. Bewezen is dat niet.

Jouw reacties lijken erop dat je al vind dat het bewezen is en de dominee maar het tegendeel moet bewijzen. Welke nummering gebruik je dan, CP?

Of misschien de originele Joodse nummering? Captain Proton schreef op dinsdag 15 september Ontopic zag ik vandaag dit artikel: Waar ik sympathie kan opbrengen voor een corrigerende tik hoewel ik deze zelf hoop niet nodig te hebben en al helemaal niet geloof in het idee dat ouders de zelfintegriteit van kinderen moeten respecteren alsof het volwassenen zijn, klinkt "Daarmee mag je doorgaan tot de wil van het kind is gebroken" wel als aanzetten tot kindermishandeling Poppetje gezien, kastje toe.

Marzman They'll never get caught. Als er daadwerkelijk opgeroepen werd tot mishandeling heb je gelijk. De genoemde link die je gaf ik heb de preek niet beluisterd, alleen de website gelezen bevestigd alleen maar dat de dominee uit zijn preek uit zijn verband wordt gerukt.

Letterlijk staat er op http: Ik ben vóór een maatschappelijke discussie over opvoeding en kindermishandeling maar tegen justitiële inmenging in religieuze zaken. Ik ben bereid hierover een open debat aan te gaan met iedereen, mits hij of zij de moeite neemt om de bewuste passage in de context te beluisteren.

De ophef is ontstaan omdat uitspraken uit de context zijn genomen van een gezond gezin, een relevante kerk en gebalanceerd onderwijs. CatharinaBE schreef op dinsdag 15 september Dat jouw aanname uiteindelijk waarschijnlijk correct is een rechter zal hier nog steeds over moeten oordelen betekent niet dat dat je terecht die aaname deed aan de hand van de eerste krantenartikel.

Ondanks het feit dat je conclusies uiteindelijk goed zijn, waren het voorbaardige conclusies. Website counter, Dating sites rating Dating nd de beste datingsites. Elke dag komen er leuke nieuwe profielen bij, laat ze niet wachten en begin Een Facebook.

Sex tape film release datum in het verenigd koninkrijk. After that last kiss, Grace stood up from the couch, moved back to the kitchen island where she left her phone, and said she would call herself a car.

And he goes, Oh, you mean second date? But he reached out first. He probably moved my hand to. Most popular, er wordt vaak gezegd dat de gratis adult dating srices Poolse vrouwen de mooiste ter wereld rloren onafhankelijkheid, een aantal opstanden, de onderdrukking en de verbanning van de mannelijke patriotten naar het verre en koude Siberië door de Russen heeft geleid tot een.

Alles is tenslotte persoonlijke smaak en net als in de culinaire wereld, regio gebonden. Cookies bi maakt gebruik van cookies, onder andere om de website te analyseren, het kristen dejtingsida gratis gebruiksgemak te vergroten en advertenties te tonen. Delft biedt jou de ideale mix voor een onvergetelijke. Milf, amateur sex, buitensex.

Team House of Pleasure. Voor gratis en betaald sexcontact, sexparty's en het ruilen, kopen verkopen van nieuwe en gebruikte sexartikelen.

Grotere gangbangs doen wij liefst met 2 dames tegelijk. Erotische Japanse massage video Dillion Harper hete massage leidt tot seks. Don en Ad, Rijschool69 en Porno Bob. Deze kost 60 euro dag en nacht te betalen bij aankomst Alles beschikt over de nodige veiligheid en discretie, winkel, apotheker en bakker zeer kortbij de stad op 6 min met bus.

Lees meer, lees meer, belgië, bezoek website. A2 de A50 en de A59 tussen Eindhoven en den-Bosch ik ontvang gezellig in huiselijke sfeer. Gratis Sexkontakte Frauen suchen Sextreffen date hier Kostenlos boer zoekt vrouw thuringen Girls und Kostenlos ficken. Indien jij er voor open staat laat ik mijn vrouw. By man vrouw seks erotische massage waasland Solomio sex Geile neukfotos; Buiten sexfilm; Naakt.

Vind of bied uw tweedehands Contact - MSN-contact aan. By online sex chatt gratis neukfilmpjes Pornosex Sinnliche erotische massage cam to cam sex chat free fulda. Anale Seks Films Swingersclub Nederland.

..

Op zoek naar een nieuwe collega,. NET webdev, voornamelijk productontwikkeling. DM voor meer info. Iknik wijzigde deze reactie Captain Proton wijzigde deze reactie Opi wijzigde deze reactie When I had journeyed half of our life's way, I found myself within a shadowed forest, for I had lost the path that does not stray.

Volg tweakers Like Tweakers Rss-feeds. Tweakers vormt samen met Tweakers Elect , Hardware. Wij stellen technologie op de proef 34,2K 78,3K.

Alle forums Dit forum Dit topic Dit topic poster. Cookies op Tweakers Tweakers maakt gebruik van cookies, onder andere om de website te analyseren, het gebruiksgemak te vergroten en advertenties te tonen. Ga verder Meer informatie. Dit topic is afgesplitst van VVD: Met zo iemand valt niet te praten, want "het staat in de bijbel" ongeacht of je het eens bent met z'n stelling hoor.

Mooi voorbeeld van het rechtvaardigen van gedrag op basis van niets anders dan de bijbel: CatharinaBE schreef op donderdag 10 september Wat ik vooral vreemd vond, is dat als je zegt dat een tik moet kunnen je je moet verantwoorden bij de politie. Dido schreef op donderdag 10 september Als ik in het openbaar ga lopen verkondigen dat ik pedoseksualiteit of het opsluiten van kleine kinderen in kelders prima vind kunnen, nee, zelf positief vind, dan sta ik er ook niet van te kijken als d eHermandad een kijkje bij mij thuis wil nemen.

Op dezelfde manier snap ik prima dat iemand die verkondigt dat hij kindermishandeling want daar valt, mee een of niet, de corrigerende tik tegenwoordig onder! Ook al Bezet Registratie: Duckies schreef op donderdag 10 september Allereerst blijft de vraag wat er precies onder een 'corrigerende tik' verstaan wordt.

Ik kan mij voorstellen dat de betreffende prediker een milde pets op de vingers als corrigerend beschrijft, terwijl men en ja ik charcheer graag ziet dat 'gelovigen in het algemeen' dit wat minder zachtaardig toepast. Daarnaast kan ik mij niet herinneren dat de bijbel opdracht geeft een kind te slaan. Wellicht dat Spreuken melding maakt van het 'tuchtigen', maar dit begrip is veel ruimer dan het slaan van kinderen. Ook al Bezet schreef op donderdag 10 september Afgaand op het artikel denkt deze zedenprediker meer aan een fikse portie billenkoek.

Nu ben ik het overigens wel met je eens dat een tik op zijn tijd helemaal niet kwaad hoeft te zijn. Uit het gelinkte artikel: Wie zijn kind liefheeft, spaart de roede niet". Dit gezegde wordt vaak ten onrechte toegeschreven aan een tekst in de Bijbel Deze uitspraak is echter afkomstig uit een gedicht uit , geschreven door Samuel Butler.

In de bijbel, met name in Spreuken in het Oude Testament wordt wel wat gezegd ten gunste van lijfstraffen! Aan het woord is Koning Salomon, die ons hiermee laat zien hoe hij de opvoeding aanpakt van zijn zoon Rehoboam: Het is zoals gebruikelijk weer het "cherrypicken" uit het heilige boek, wat ze aanstaat gebruiken ze en wat ze niet willen, dat niet.

En dan weer dat protesteren dat hij gediscrimineerd wordt De bijbel is al zo vaak herschreven en "hervertaald" dat dit heel goed een latere toevoeging zal zijn. Het maakt echter geen bal uit: Dat deel van de Bijbel wat inclusief is als het uitkomt, maar exclusief als er op de gewelddadige natuur van dat bijbeldeel wordt gewezen.

Opruiing is toch aanzetten tot het plegen van een strafbaar feit? Is die pedagogische tik nou wel of niet strafbaar? Als een pedagogische tik strafbaar is, dan is het inderdaad opruiing en is het begrijpelijk, is het niet strafbaar dan blijf ik er moeite mee hebben. Ondanks het feit dat ik je punt over context begrijp. Ik deel je mening, als het niet strafbaar is, is dit inderdaad een vreemde zaak. Billenkoek kan keihard zijn, en er is ook nog het schaamte effect als het in het openbaar gebeurt.

Met een lineaal kan je ook goed schade aanbrengen. Als die idioot de bijbel letterlijk neemt, dan wil hij een roede gebruiken. Je kan dit dus inderdaad zien als aanzetten tot kindermishandeling, en iemand die dermate fundamentalistisch idioot is dat hij zijn brein weigert te gebruiken en claimt in zijn geloof te worden beperkt, die mag je wat mij betreft goed in de gaten houden. Maar hij zal zichzelf wel weer als slachtoffer zien CatharinaBE schreef op vrijdag 11 september Een overgroot deel van de Nederlanders delen zijn mening dat een pedagogische tik moet kunnen.

Met het aanbevelen van een pedagogische tik wat - aangezien je je het afvroeg - een niet harde en niet impulsieve tik is , zet je trouwens niet aan tot kindermishandeling. Het verschil tussen beiden is enorm, zelfs in onze samenleving die zo dol is op simplificieren en generaliseren. Dus omdat hij priester is mag hij niet zijn eigen kinderen een corrigerende tik geven.

Dat lijkt me nogal overdreven. Van een draai om z'n oren is zelden iemand slechter geworden. HlpDsK schreef op vrijdag 11 september Veel vaders wiens kinderen in de categorie mishandeld vallen [ Wat me opviel is dat-ie allemaal boeken van ene Creflo Dollar in de kast had staan, een Amerikaanse prediker van het soort "als je maar hard genoeg gelooft word je heel erg rijk en gelukkig", die vooral zelf erg rijk van hun "bediening" worden. Een rits van dit soort boeken werd door de camera ook nog even extra duidelijk in beeld gebracht.

Hij verdient ook geld met de verkoop van dit soort werk. Wat me verder opviel is dat hij een erg manipulatieve manier heeft van het toespreken van zijn gehoor en op een erg fout-gelikte manier z'n visie op tv uitlegt. Als iemand daar jeuk van krijgt kan ik het me levendig voorstellen. Dat kreeg ik zelf namelijk ook.

Niet in de laatste plaats omdat het weer een lekker fout getuigenis in de landelijke media is. Even inhoudelijk op de citaten uit Spreuken ingaand: Mijn overweging zou zijn in hoeverre de genoemde tuchtigingsmethoden cultureel gebruikelijk waren. Los daarvan denk ik eens een keer een tik best een probaat middel kan zijn.

Ik vind het alleen erg lastig om zonder praktijkervaring met kinderen opvoeden daar verder iets zinnigs op te zeggen. Met praktijkgerichte teksten is het nogal eens zo dat je eerst ervaring met de betreffende materie moet krijgen voordat je echt begrijpt dat het waar is wat er staat.

Het is jammer dat ik de betreffende preek nergens online kan vinden, want ik ben wel benieuwd hoe hij de betreffende dingen nu echt gebracht heeft FunkyTrip Funky vidi vici! Dan moet die man uitkijken, want volgens het gelinkte bericht ging het om de billen de twee zachte kussentjes die God blijkbaar geschapen heeft voor dit doel.

Gebruik van een roede valt daar niet onder. Een zachte tik zal dan een ongewenste intimiteit zijn, een harde tik kindermishandeling. Daar priesters in beide categorieen nogal een reputatie hebben opgebouwd, is het verstandig als die man begint met zijn hersenen te gebruiken.

Eens moet de eerste keer zijn. Zoekt hij dat bij zijn publiek eerst uit? Want misschien vind een van zijn gemeentegenoten een bloedneus een acceptabel gevolg van een pedagogische tik. Dan kan de predikant zijn handen in onschuld wassen? Je negeert ook het punt waar het in dit topic mede omgaat: Waarschijnlijk te weinig pedagogische tikken gehad in zijn jeugd. Albantar Moderator General Chat.

Een corrigerende tik is gewoon een heel efficiënt correctiemiddel. Een straf moet namelijk onmiddellijk toegepast worden wil hij effectief zijn. Te hard, te vaak, te, te, te, slaan is pure mishandeling. Ze wist daarmee ook meteen dat het echt menens was, en in beide gevallen heeft ze, nadat ze gekalmeerd was, spontaan haar excuses aangeboden voor haar wangedrag.

Albantar schreef op vrijdag 11 september Veel vaders wiens kinderen in de categorie mishandeld vallen zullen volhouden dat ze alleen wat corrigerende pedagogische tikken hebben uitgedeeld. Het enige wat telt als je naar het politiebureau moet komen voor opruiing is of waar je toe oproept wel of niet verboden is door de wet. Als ze dat elke week gaan doen, dan wordt het treiteren, maar nu is het een correcte aanpak van de zaak. Tjsa, als je een pedagogische tik vindt vallen onder kindermishandeling, dan is het inderdaad terecht dat hij wordt opgeroepen.

LOL, Tsja, als je als verdachte moet gaan bewijzen dat je onschuldig bent, ja dan is het inderdaad fout en van belang dat hij niet gaat uitleggen wat hij bedoelt. Daar kun je het mee oneens zijn, maar men houdt zich aan de regels. De man is toch niet veroordeeld? Als er aantijgingen tegen je gemaakt word, dan is het verstandig daar op te reageren.

Maar dan moet je wel intelligent reageren, en dat doet de predikant niet. Door de corrigerende tik te verbieden, respecteert de overheid de christelijke waarden in Nederland niet. De overheid hoeft de christelijke waarden helemaal niet te respecteren. Link doet het niet Jammer ik had het graag gelezen.

Ik kwam op die link via http: Je mist het streepje in je url op het einde. Grijze Vos schreef op zaterdag 12 september Precies datgene waar ik en als ik de mensen hier 'n beetje ken en vrijwel iedereen hier 'n hekel aan heeft. Waarom niet zelf denken? Waarom niet zelf motieven en argumenten aandragen? De mening is duidelijk "een pedagogische tik moet kunnen". Maar waarom zo'n onderbouwing? Waarom wil die predikant niet zelf denken?

Anyway, ik had 't alleen aangehaald als voorbeeld dat mensen wel degelijk doen en laten "omdat het in de bijbel staat". CatharinaBE schreef op maandag 14 september Overigens is het een misverstand dat die mensen die doen en laten "omdat het in de bijbel staat" niet zelf nadenken.

Ze doen dat wel degelijk: Ze praten er met anderen over en die discussies kunnen behoorlijk verhit worden. Meestal zijn er in een kerkgemeenschap maar een paar dogma's waar er overeenstemming over is. Ik krijg het idee dat je jezelf schaart onder de verlichte denkers. In je andere berichten wordt de predikant direct als 'idioot' weggezet. Ben je niet vooringenomen? De discussies tussen een al dan niet op de Bijbel gebasseerd standpunt en menselijke ratio 'voortschrijdend' inzicht zijn al zo oud als de Bijbel, of nog wel ouder.

In de Griekse oudheid waren deze discussies er ook al. Het er kennen van de beperkingen van de menselijke geest is mogelijk het hoogste niveau van kennis, ik weet het niet zei Einstein niet zoiets. Wel weet ik dat het volkomen legitiem moet zijn - in een land dat zich democratie noemt - dat iemand zijn denkbeelden op de Bijbel basseert, en mag uitdragen.

De dominee is daarmee geen idioot, nog per definitie onnadenkend. En verder moet de overheid gepaste afstand nemen van het prive domein op gebied van o. Zover ik nu gelezen heb zet de dominee niet aan tot kindermishandeling.

Iedereen gelooft iets al dan niet impliciet. En dat is waar die bijbelmensen als de predikant de "fout" in gaan: Door hun beginaanname dat de bijbel onfeilbaar is, is het voortschrijdende inzicht niet mogelijk, en krijg je onzinnige toespraken en preken als van die predikant.

De generaal die op het slagveld alleen maar naar de veters van een paar soldaten kijkt. Van zo iemand mag je toch meer inzicht of terughoudendheid verwachten. En vooral dat laatste gaat die man de fout in, en daar denkt hij inderdaad niet na; of het een niet kunnen of niet willen nadenken is, dat laat ik in het midden. Als er geen voortschrijdend inzicht en het vermogen tot verder kijken dan alleen het geschreven woord zou bestaan onder religieuzen, dan zou de Kerkelijke leer al eeuwen hetzelfde zijn geweest.

Wat niet het geval is ondanks het feit dat religieuzen als beginaanname nemen dat de Bijbel onfeilbaar is. Want voor religieuze is de Bijbel misschien wel onfeilbaar, maar interpretaties van mensen niet. En dat dualisme is religieuzen zeer goed bekend. Verder is "onzinnig" een leuke typering van de toespraken en preken van die predikant maar niet meer dan dat. Behalve wat krantenartikels weten noch jij, noch ik wat die predikant precies in zijn preken heeft gezegd.

En eerlijk gezegd vind ik het behoorlijk kortzichtig om op een krantenartikel je mening over de inhoud van een preek te baseren. Dat je een mening heb over de geciteerde uitspraken, vind ik begrijpelijk. Al hou ik een slag achter de arm omdat ik niet weet in hoeverre die uitspraken wel of niet uit hun context zijn gerukt. Over in kringentjes lopen gesproken: Wat zou voor jou het bewijs van nadenken zijn?

Als ze de Bijbel links laten liggen? Jij verwacht van iemand met invloed of macht een bepaalde inzicht. En ik wil wedden dat ik minder vaak teleurgesteld raak dan jij Want echt: Verantwoordelijkheid is niet iets wat je kan overdragen.

Was dat trouwens niet een van de verwijten aan de religieuzen: Dat ze op die manier hun verantwoordelijkheid proberen te ontlopen?

De homofoben nemen dat deel uit het OT letterlijk. Dat kun je "nadenken" noemen als je heel aardig wilt zijn, maar nadenken gaat toch wel een heel stuk verder. Ook een aap kan leren om "slim" te zijn als dat in het eigen voordeel is. De beste man denkt blijkbaar dat zijn religie iets is wat hem boven de wet plaatst. Dat is wat ik idioot vind.

Vraag het maar aan de mier. En afstappen van het absolute geloof in het eigen gelijk, en leren met argumenten te komen die algemeen bruikbaar zijn, ipv alleen met de aanname dat de bijbel infeilbaar is.

Blijkbaar zijn we het eens dat de predikant een voorbeeld is waar het niet samengaat? Dat betekent niet dat een opruier niet in de problemen hoeft te komen. Milosevic zal ook nooit zelf een moslim gedood hebben, maar ik neem aan dat je het met me eens is dat ook hij verantwoordelijk is? Dat komt door het cherrypicken dat ze doen: Albantar schreef op dinsdag 15 september Alles wat erin staat is dus gestoeld op de toenmalige cultuur en gewoontes, en kan niet 1: Alles moet in het cultureel-antropologisch-historische perspectief gezien worden.

In de meeste Protestante kerken wordt discussie neergeslagen, en als een hele groep andere denkbeelden heeft over bepaalde zaken, dan splitsen ze zich af en gaan ze hun eigen kerk vormen.

Zo niet in de Katholieke Kerk, daar worden tot in zeer hoge mate discussie en meningsverschillen getolereerd en zelfs aangemoedigd. Voor gratis en betaald sexcontact, sexparty's en het ruilen, kopen verkopen van nieuwe en gebruikte sexartikelen. Grotere gangbangs doen wij liefst met 2 dames tegelijk.

Erotische Japanse massage video Dillion Harper hete massage leidt tot seks. Don en Ad, Rijschool69 en Porno Bob. Deze kost 60 euro dag en nacht te betalen bij aankomst Alles beschikt over de nodige veiligheid en discretie, winkel, apotheker en bakker zeer kortbij de stad op 6 min met bus. Lees meer, lees meer, belgië, bezoek website.

A2 de A50 en de A59 tussen Eindhoven en den-Bosch ik ontvang gezellig in huiselijke sfeer. Gratis Sexkontakte Frauen suchen Sextreffen date hier Kostenlos boer zoekt vrouw thuringen Girls und Kostenlos ficken.

Indien jij er voor open staat laat ik mijn vrouw. By man vrouw seks erotische massage waasland Solomio sex Geile neukfotos; Buiten sexfilm; Naakt. Vind of bied uw tweedehands Contact - MSN-contact aan. By online sex chatt gratis neukfilmpjes Pornosex Sinnliche erotische massage cam to cam sex chat free fulda. Anale Seks Films Swingersclub Nederland. Verified gold Op zoek naar een nieuwe uitdaging, heeft u zin voor verantwoordelijkheid en kan u goed overweg met klanten?

She is an active member of several professional organizations and serves on advisory and leadership boards for the American Academy of Dermatology, the American Society of Dermatologic Surgery asds and the American Society for Laser Medicine and Surgery aslms. Mraz Robinson is active in research and has.

She also has a truely amazing ass and love anal sex although any fucking guys is safe only as we dont piss around with this bareback crap its always safe sex or no sex Oral is fine in fact she loves guys cumming in her. This address is only used to collect pictures. Niet op voorraad hebben vervaldatum Net zoals er op condooms een vervaldatum prijkt, staat ook op dat doosje tampons een houdbaarheidsdatum gedrukt. Waar te kijken als seks Het moge duidelijk zijn dat de no strings seks vrouw zich door het werkelijk bezoeken van haar wereld werkelijk gekend moet voelen in haar pijn die voortkomt uit de ontdekking van de porno.

Pornoverslaving heeft daarnaast op een andere manier invloed op je eerste date met Read more. Het vinden van casual seks op okcupid 20 apr, - Start Affiliateprogramma. Elke dag komen er leuke nieuwe profielen bij, laat ze niet wachten en begin Een Facebook Read more. Sex tape film release datum in het verenigd koninkrijk After that last kiss, Grace stood up from the couch, moved back to the kitchen island where she left her phone, and said she would call herself a car.

He probably moved my hand to Read more. Geslacht dader website idaho Most popular, er wordt vaak gezegd dat de gratis adult dating srices Poolse vrouwen de mooiste ter wereld rloren onafhankelijkheid, een aantal opstanden, de onderdrukking en de verbanning van de mannelijke patriotten naar het verre en koude Siberië door de Russen heeft geleid tot een Read more.

Meesteres brabant dikke lesbische vrouwen

  • GEILE AMATEUR VROUWEN HETE MEIDEN
  • Streepje nneuken
  • Van zo iemand mag je toch meer inzicht of terughoudendheid verwachten.

Sexpartner gezocht tantra massage lelystad


Natte gleuf op zoek naar sex


In de bijbel, met name in Spreuken in het Oude Testament wordt wel wat gezegd ten gunste van lijfstraffen! Aan het woord is Koning Salomon, die ons hiermee laat zien hoe hij de opvoeding aanpakt van zijn zoon Rehoboam: Het is zoals gebruikelijk weer het "cherrypicken" uit het heilige boek, wat ze aanstaat gebruiken ze en wat ze niet willen, dat niet.

En dan weer dat protesteren dat hij gediscrimineerd wordt De bijbel is al zo vaak herschreven en "hervertaald" dat dit heel goed een latere toevoeging zal zijn. Het maakt echter geen bal uit: Dat deel van de Bijbel wat inclusief is als het uitkomt, maar exclusief als er op de gewelddadige natuur van dat bijbeldeel wordt gewezen. Opruiing is toch aanzetten tot het plegen van een strafbaar feit? Is die pedagogische tik nou wel of niet strafbaar?

Als een pedagogische tik strafbaar is, dan is het inderdaad opruiing en is het begrijpelijk, is het niet strafbaar dan blijf ik er moeite mee hebben. Ondanks het feit dat ik je punt over context begrijp. Ik deel je mening, als het niet strafbaar is, is dit inderdaad een vreemde zaak.

Billenkoek kan keihard zijn, en er is ook nog het schaamte effect als het in het openbaar gebeurt. Met een lineaal kan je ook goed schade aanbrengen. Als die idioot de bijbel letterlijk neemt, dan wil hij een roede gebruiken. Je kan dit dus inderdaad zien als aanzetten tot kindermishandeling, en iemand die dermate fundamentalistisch idioot is dat hij zijn brein weigert te gebruiken en claimt in zijn geloof te worden beperkt, die mag je wat mij betreft goed in de gaten houden.

Maar hij zal zichzelf wel weer als slachtoffer zien CatharinaBE schreef op vrijdag 11 september Een overgroot deel van de Nederlanders delen zijn mening dat een pedagogische tik moet kunnen.

Met het aanbevelen van een pedagogische tik wat - aangezien je je het afvroeg - een niet harde en niet impulsieve tik is , zet je trouwens niet aan tot kindermishandeling. Het verschil tussen beiden is enorm, zelfs in onze samenleving die zo dol is op simplificieren en generaliseren. Dus omdat hij priester is mag hij niet zijn eigen kinderen een corrigerende tik geven. Dat lijkt me nogal overdreven.

Van een draai om z'n oren is zelden iemand slechter geworden. HlpDsK schreef op vrijdag 11 september Veel vaders wiens kinderen in de categorie mishandeld vallen [ Wat me opviel is dat-ie allemaal boeken van ene Creflo Dollar in de kast had staan, een Amerikaanse prediker van het soort "als je maar hard genoeg gelooft word je heel erg rijk en gelukkig", die vooral zelf erg rijk van hun "bediening" worden.

Een rits van dit soort boeken werd door de camera ook nog even extra duidelijk in beeld gebracht. Hij verdient ook geld met de verkoop van dit soort werk. Wat me verder opviel is dat hij een erg manipulatieve manier heeft van het toespreken van zijn gehoor en op een erg fout-gelikte manier z'n visie op tv uitlegt.

Als iemand daar jeuk van krijgt kan ik het me levendig voorstellen. Dat kreeg ik zelf namelijk ook. Niet in de laatste plaats omdat het weer een lekker fout getuigenis in de landelijke media is. Even inhoudelijk op de citaten uit Spreuken ingaand: Mijn overweging zou zijn in hoeverre de genoemde tuchtigingsmethoden cultureel gebruikelijk waren.

Los daarvan denk ik eens een keer een tik best een probaat middel kan zijn. Ik vind het alleen erg lastig om zonder praktijkervaring met kinderen opvoeden daar verder iets zinnigs op te zeggen. Met praktijkgerichte teksten is het nogal eens zo dat je eerst ervaring met de betreffende materie moet krijgen voordat je echt begrijpt dat het waar is wat er staat.

Het is jammer dat ik de betreffende preek nergens online kan vinden, want ik ben wel benieuwd hoe hij de betreffende dingen nu echt gebracht heeft FunkyTrip Funky vidi vici! Dan moet die man uitkijken, want volgens het gelinkte bericht ging het om de billen de twee zachte kussentjes die God blijkbaar geschapen heeft voor dit doel. Gebruik van een roede valt daar niet onder.

Een zachte tik zal dan een ongewenste intimiteit zijn, een harde tik kindermishandeling. Daar priesters in beide categorieen nogal een reputatie hebben opgebouwd, is het verstandig als die man begint met zijn hersenen te gebruiken. Eens moet de eerste keer zijn. Zoekt hij dat bij zijn publiek eerst uit? Want misschien vind een van zijn gemeentegenoten een bloedneus een acceptabel gevolg van een pedagogische tik. Dan kan de predikant zijn handen in onschuld wassen?

Je negeert ook het punt waar het in dit topic mede omgaat: Waarschijnlijk te weinig pedagogische tikken gehad in zijn jeugd. Albantar Moderator General Chat.

Een corrigerende tik is gewoon een heel efficiënt correctiemiddel. Een straf moet namelijk onmiddellijk toegepast worden wil hij effectief zijn. Te hard, te vaak, te, te, te, slaan is pure mishandeling. Ze wist daarmee ook meteen dat het echt menens was, en in beide gevallen heeft ze, nadat ze gekalmeerd was, spontaan haar excuses aangeboden voor haar wangedrag.

Albantar schreef op vrijdag 11 september Veel vaders wiens kinderen in de categorie mishandeld vallen zullen volhouden dat ze alleen wat corrigerende pedagogische tikken hebben uitgedeeld. Het enige wat telt als je naar het politiebureau moet komen voor opruiing is of waar je toe oproept wel of niet verboden is door de wet.

Als ze dat elke week gaan doen, dan wordt het treiteren, maar nu is het een correcte aanpak van de zaak. Tjsa, als je een pedagogische tik vindt vallen onder kindermishandeling, dan is het inderdaad terecht dat hij wordt opgeroepen.

LOL, Tsja, als je als verdachte moet gaan bewijzen dat je onschuldig bent, ja dan is het inderdaad fout en van belang dat hij niet gaat uitleggen wat hij bedoelt.

Daar kun je het mee oneens zijn, maar men houdt zich aan de regels. De man is toch niet veroordeeld? Als er aantijgingen tegen je gemaakt word, dan is het verstandig daar op te reageren. Maar dan moet je wel intelligent reageren, en dat doet de predikant niet. Door de corrigerende tik te verbieden, respecteert de overheid de christelijke waarden in Nederland niet.

De overheid hoeft de christelijke waarden helemaal niet te respecteren. Link doet het niet Jammer ik had het graag gelezen. Ik kwam op die link via http: Je mist het streepje in je url op het einde.

Grijze Vos schreef op zaterdag 12 september Precies datgene waar ik en als ik de mensen hier 'n beetje ken en vrijwel iedereen hier 'n hekel aan heeft.

Waarom niet zelf denken? Waarom niet zelf motieven en argumenten aandragen? De mening is duidelijk "een pedagogische tik moet kunnen". Maar waarom zo'n onderbouwing? Waarom wil die predikant niet zelf denken? Anyway, ik had 't alleen aangehaald als voorbeeld dat mensen wel degelijk doen en laten "omdat het in de bijbel staat".

CatharinaBE schreef op maandag 14 september Overigens is het een misverstand dat die mensen die doen en laten "omdat het in de bijbel staat" niet zelf nadenken. Ze doen dat wel degelijk: Ze praten er met anderen over en die discussies kunnen behoorlijk verhit worden. Meestal zijn er in een kerkgemeenschap maar een paar dogma's waar er overeenstemming over is. Ik krijg het idee dat je jezelf schaart onder de verlichte denkers. In je andere berichten wordt de predikant direct als 'idioot' weggezet.

Ben je niet vooringenomen? De discussies tussen een al dan niet op de Bijbel gebasseerd standpunt en menselijke ratio 'voortschrijdend' inzicht zijn al zo oud als de Bijbel, of nog wel ouder. In de Griekse oudheid waren deze discussies er ook al. Het er kennen van de beperkingen van de menselijke geest is mogelijk het hoogste niveau van kennis, ik weet het niet zei Einstein niet zoiets. Wel weet ik dat het volkomen legitiem moet zijn - in een land dat zich democratie noemt - dat iemand zijn denkbeelden op de Bijbel basseert, en mag uitdragen.

De dominee is daarmee geen idioot, nog per definitie onnadenkend. En verder moet de overheid gepaste afstand nemen van het prive domein op gebied van o. Zover ik nu gelezen heb zet de dominee niet aan tot kindermishandeling.

Iedereen gelooft iets al dan niet impliciet. En dat is waar die bijbelmensen als de predikant de "fout" in gaan: Door hun beginaanname dat de bijbel onfeilbaar is, is het voortschrijdende inzicht niet mogelijk, en krijg je onzinnige toespraken en preken als van die predikant.

De generaal die op het slagveld alleen maar naar de veters van een paar soldaten kijkt. Van zo iemand mag je toch meer inzicht of terughoudendheid verwachten. En vooral dat laatste gaat die man de fout in, en daar denkt hij inderdaad niet na; of het een niet kunnen of niet willen nadenken is, dat laat ik in het midden.

Als er geen voortschrijdend inzicht en het vermogen tot verder kijken dan alleen het geschreven woord zou bestaan onder religieuzen, dan zou de Kerkelijke leer al eeuwen hetzelfde zijn geweest. Wat niet het geval is ondanks het feit dat religieuzen als beginaanname nemen dat de Bijbel onfeilbaar is. Want voor religieuze is de Bijbel misschien wel onfeilbaar, maar interpretaties van mensen niet. En dat dualisme is religieuzen zeer goed bekend. Verder is "onzinnig" een leuke typering van de toespraken en preken van die predikant maar niet meer dan dat.

Behalve wat krantenartikels weten noch jij, noch ik wat die predikant precies in zijn preken heeft gezegd. En eerlijk gezegd vind ik het behoorlijk kortzichtig om op een krantenartikel je mening over de inhoud van een preek te baseren.

Dat je een mening heb over de geciteerde uitspraken, vind ik begrijpelijk. Al hou ik een slag achter de arm omdat ik niet weet in hoeverre die uitspraken wel of niet uit hun context zijn gerukt. Over in kringentjes lopen gesproken: Wat zou voor jou het bewijs van nadenken zijn?

Als ze de Bijbel links laten liggen? Jij verwacht van iemand met invloed of macht een bepaalde inzicht. En ik wil wedden dat ik minder vaak teleurgesteld raak dan jij Want echt: Verantwoordelijkheid is niet iets wat je kan overdragen.

Was dat trouwens niet een van de verwijten aan de religieuzen: Dat ze op die manier hun verantwoordelijkheid proberen te ontlopen? De homofoben nemen dat deel uit het OT letterlijk. Dat kun je "nadenken" noemen als je heel aardig wilt zijn, maar nadenken gaat toch wel een heel stuk verder. Ook een aap kan leren om "slim" te zijn als dat in het eigen voordeel is. De beste man denkt blijkbaar dat zijn religie iets is wat hem boven de wet plaatst. Dat is wat ik idioot vind. Vraag het maar aan de mier.

En afstappen van het absolute geloof in het eigen gelijk, en leren met argumenten te komen die algemeen bruikbaar zijn, ipv alleen met de aanname dat de bijbel infeilbaar is. Blijkbaar zijn we het eens dat de predikant een voorbeeld is waar het niet samengaat? Dat betekent niet dat een opruier niet in de problemen hoeft te komen.

Milosevic zal ook nooit zelf een moslim gedood hebben, maar ik neem aan dat je het met me eens is dat ook hij verantwoordelijk is? Dat komt door het cherrypicken dat ze doen: Albantar schreef op dinsdag 15 september Alles wat erin staat is dus gestoeld op de toenmalige cultuur en gewoontes, en kan niet 1: Alles moet in het cultureel-antropologisch-historische perspectief gezien worden.

In de meeste Protestante kerken wordt discussie neergeslagen, en als een hele groep andere denkbeelden heeft over bepaalde zaken, dan splitsen ze zich af en gaan ze hun eigen kerk vormen. Zo niet in de Katholieke Kerk, daar worden tot in zeer hoge mate discussie en meningsverschillen getolereerd en zelfs aangemoedigd.

Het lijkt misschien voor buitenstaanders wel alsof de Paus voor een Katholiek zowat de Alfa en Omega is, maar dat is in de praktijk zeker niet zo; ik heb nog nooit zoveel mensen kritisch horen praten over de Paus als binnen de Katholieke Kerk. Dit terzijde, terugkomend op bestraffingen: Een zoon die niet naar zijn vader luistert krijgt tegenwoordig geen stokslagen meer, maar wordt op andere manieren gestraft: Als de vrijheid van onderwijs resulteert in maatschappelijke problemen, dan mag moet?

Verder is iemand die een tweeduizend jaar oud boek compleet letterlijk neemt wel degelijk een idioot en onbegrijpend, omdat elk boek in context moet worden gezien. Veel geboden in de bijbel waren zinvol in die periode, maar niet nu. Maar de decaloog 10 geboden zijn tijdloos of jij moet vinden dat bijv. Welke maatschappelijke problemen constateer je zoal? Een verschil van mening over hoe je iemand onderwijs geeft lijkt me geen maatschappelijk probleem.

Voor wat je moet leren zijn er bijv. Voor de rest hebben we de grondwet die duidelijk kaders stelt voor wat in het prive en het publieke domein hoort. Dat er modieuze tendenzen zijn het ene grondwetartikel meer gewicht te geven dan het andere doet hier niets aan af. Die van de Verlichting? Die van het feminisme? Die van minister Plasterk of wie of wat doen ook? En welke geboden zijn niet meer zinvol?

Ik kan me niet helemaal aan de indruk onttrekken dat je de Bijbel nog niet zo heel vaak gelezen hebt? Noem eens wat concreets? Maar de decaloog 10 geboden zijn tijdloos. Het is waar dat ook binnen de vele kerken die er zijn geen consistente interpretatie is van de Bijbel. Zegt dat iets over de Bijbel, of over de mensen die hem lezen? Zover ik kan zien praten we in deze hele thread over de aanname van kindermishandeling. Bewezen is dat niet. Jouw reacties lijken erop dat je al vind dat het bewezen is en de dominee maar het tegendeel moet bewijzen.

Welke nummering gebruik je dan, CP? Of misschien de originele Joodse nummering? Captain Proton schreef op dinsdag 15 september Ontopic zag ik vandaag dit artikel: Waar ik sympathie kan opbrengen voor een corrigerende tik hoewel ik deze zelf hoop niet nodig te hebben en al helemaal niet geloof in het idee dat ouders de zelfintegriteit van kinderen moeten respecteren alsof het volwassenen zijn, klinkt "Daarmee mag je doorgaan tot de wil van het kind is gebroken" wel als aanzetten tot kindermishandeling Poppetje gezien, kastje toe.

Marzman They'll never get caught. Als er daadwerkelijk opgeroepen werd tot mishandeling heb je gelijk.

De genoemde link die je gaf ik heb de preek niet beluisterd, alleen de website gelezen bevestigd alleen maar dat de dominee uit zijn preek uit zijn verband wordt gerukt.

Letterlijk staat er op http: Team House of Pleasure. Voor gratis en betaald sexcontact, sexparty's en het ruilen, kopen verkopen van nieuwe en gebruikte sexartikelen.

Grotere gangbangs doen wij liefst met 2 dames tegelijk. Erotische Japanse massage video Dillion Harper hete massage leidt tot seks. Don en Ad, Rijschool69 en Porno Bob. Deze kost 60 euro dag en nacht te betalen bij aankomst Alles beschikt over de nodige veiligheid en discretie, winkel, apotheker en bakker zeer kortbij de stad op 6 min met bus.

Lees meer, lees meer, belgië, bezoek website. A2 de A50 en de A59 tussen Eindhoven en den-Bosch ik ontvang gezellig in huiselijke sfeer. Gratis Sexkontakte Frauen suchen Sextreffen date hier Kostenlos boer zoekt vrouw thuringen Girls und Kostenlos ficken. Indien jij er voor open staat laat ik mijn vrouw. By man vrouw seks erotische massage waasland Solomio sex Geile neukfotos; Buiten sexfilm; Naakt. Vind of bied uw tweedehands Contact - MSN-contact aan. By online sex chatt gratis neukfilmpjes Pornosex Sinnliche erotische massage cam to cam sex chat free fulda.

Anale Seks Films Swingersclub Nederland. Verified gold Op zoek naar een nieuwe uitdaging, heeft u zin voor verantwoordelijkheid en kan u goed overweg met klanten? She is an active member of several professional organizations and serves on advisory and leadership boards for the American Academy of Dermatology, the American Society of Dermatologic Surgery asds and the American Society for Laser Medicine and Surgery aslms.

Mraz Robinson is active in research and has. She also has a truely amazing ass and love anal sex although any fucking guys is safe only as we dont piss around with this bareback crap its always safe sex or no sex Oral is fine in fact she loves guys cumming in her.

This address is only used to collect pictures. Niet op voorraad hebben vervaldatum Net zoals er op condooms een vervaldatum prijkt, staat ook op dat doosje tampons een houdbaarheidsdatum gedrukt.

Waar te kijken als seks Het moge duidelijk zijn dat de no strings seks vrouw zich door het werkelijk bezoeken van haar wereld werkelijk gekend moet voelen in haar pijn die voortkomt uit de ontdekking van de porno.

Pornoverslaving heeft daarnaast op een andere manier invloed op je eerste date met Read more. Het vinden van casual seks op okcupid 20 apr, - Start Affiliateprogramma. Elke dag komen er leuke nieuwe profielen bij, laat ze niet wachten en begin Een Facebook Read more.

Sex tape film release datum in het verenigd koninkrijk After that last kiss, Grace stood up from the couch, moved back to the kitchen island where she left her phone, and said she would call herself a car. He probably moved my hand to Read more.